Ekonomické ukazatele

Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s.

 201620152014
Průměrný počet zaměstnanců (osob)112108109
Aktiva (tis.Kč)11 460 66011 519 83511 658 723
Stálá aktiva (tis.Kč)7 233 9607 688 4718 193 347
Oběžná aktiva (tis.Kč)4 226 7003 831 3643 465 376
Vlastní kapitál (tis.Kč)10 666 46010 697 41110 754 857
   z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)794 200822 424903 866
   z toho: Úvěry000
Výnosy celkem (tis.Kč)1 678 2871 970 4332 048 688
Zisk před zdaněním (tis.Kč)406 392460 553572 413
Čistý zisk (tis.Kč)326 793373 156464 990

Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Aktuálně

Nový zásobník na ropu v Nelahozevsi vybuduje Metrostav


více informací