Ekonomické ukazatele

Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s.

 201520142013
Průměrný počet zaměstnanců (osob)108109113
Aktiva (tis.Kč)11 519 83511 658 72311 316 629
Stálá aktiva (tis.Kč)7 688 4718 193 3478 546 688
Oběžná aktiva (tis.Kč)3 831 3643 465 3762 769 941
Vlastní kapitál (tis.Kč)10 697 41110 754 85710 451 177
   z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)822 424903 866865 452
   z toho: Úvěry000
Výnosy celkem (tis.Kč)1 970 4332 048 6881 790 576
Zisk před zdaněním (tis.Kč)460 553572 413356 119
Čistý zisk (tis.Kč)373 156464 990299 029

Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Aktuálně

Rozšíření Centrálního tankoviště ropy – příležitost pro stavební firmy


více informací