Politika systému managementu bezpečnosti informací
MERO ČR, a. s.

V oblasti zajištění bezpečnosti informací se společnost MERO ČR, a. s., zavazuje, že:

  1. Bude trvale vytvářet podmínky k zajišťování všech zdrojů potřebných k udržování a soustavnému zlepšování systému managementu bezpečnosti informací u celé společnosti MERO ČR, a. s.
  2. Politika je založena na principech důvěrnosti, dostupnosti a úplnosti informací, na požadavcích právních a normativních předpisů a na požadavcích zainteresovaných stran.
  3. Bude zavedeným systémem managementu bezpečnosti informací poskytovat svým zaměstnancům, zákazníkům a smluvním partnerům potřebnou míru jistoty při nakládání s jejich informacemi a daty.
  4. Bude uplatňovat zásady informační bezpečnosti vůči smluvním partnerům a třetím stranám.
  5. Bude pravidelně hodnotit plnění cílů a cílových hodnot vycházejících z analýzy rizik a této politiky.
  6. Bude soustavným prosazováním programu zvyšování informovanosti a právního povědomí svých zaměstnanců udržovat vysokou úroveň informační bezpečnosti společnosti MERO ČR, a. s.

Aktuálně

Nový zásobník na ropu v Nelahozevsi vybuduje Metrostav


více informací