Politika trestní odpovědnosti společnosti

Společnost MERO ČR, a.s. v návaznosti na zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje svoji integrovanou politiku o oblast prevence trestní odpovědnosti právnických osob s cílem snížení rizika vzniku jejich trestněprávní odpovědnosti.

Vedení společnosti MERO ČR, a.s. nastaví takové kontrolní a preventivní mechanismy, které umožní snížit riziko trestněprávní odpovědnosti na co nejnižší možnou úroveň.

Základní povinností členů představenstva a zaměstnanců společnosti MERO ČR, a.s. je dodržování zásad prevence trestněprávní odpovědnosti na všech úrovních.

Systém prevence trestní odpovědnosti bude ze strany vedení společnosti MERO ČR, a.s. neustále rozvíjen, pravidelně monitorován a vyhodnocován s cílem neustálého zvyšování jeho účinnosti.

Hlavní zásady prevence trestní odpovědnosti:

  • Identifikace potencionálních rizik možnosti vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti MERO ČR, a.s.
  • Nastavení kontrolních mechanismů pro minimalizaci vzniku situace vedoucí k trestněprávní odpovědnosti společnosti MERO ČR, a.s.
  • Důsledné vyhodnocování případných incidentů, které by mohly zapříčinit vznik trestněprávní odpovědnosti společnosti MERO ČR, a.s.
  • Provádění pravidelných školení s cílem minimalizovat rizika v oblasti vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti MERO ČR, a.s.
  • Opakované seznamování členů představenstva a zaměstnanců společnosti MERO ČR, a.s. s riziky vyplývající z jejich činností, které by mohly zapříčinit vznik trestněprávní odpovědnosti společnosti MERO ČR, a.s.
  • Aktivní interní a externí komunikace mezi všemi zainteresovanými stranami.
  • Nastavení a vyhodnocování cílů v oblasti prevence trestní odpovědnosti společnosti MERO ČR, a.s.
  • Pravidelné prověřování a přezkoumávání nastavených pravidel v oblasti prevence trestní odpovědnosti formou interních auditů.
  • Využívání systému nápravných a preventivních opatření pro řešení případných incidentů či podezření v oblasti trestněprávní odpovědnosti společnosti MERO ČR, a.s.


Novinka

Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž


1.července 2020

> více informací zde ...