Prevence a havarijní připravenost


Systém prevence havárií

  • identifikace a řízení všech rizikových činností
  • preventivní kontroly všech zařízení
  • preventivní čištění potrubí
  • měření stavu potrubí a izolace
  • preventivní opravy vad potrubí a izolace
  • rozsáhlé investice do modernizace zařízení

Havarijní připravenost

  • včasná identifikace úniků (vyhodnocování řídicím systémem, monitoring kvality podzemních vod, pochůzkové a letecké kontroly)
  • fungující systém havarijního zabezpečení (havarijní plány, identifikace kritických míst, výtokové diagramy, moderní prostředky pro likvidaci ropných havárií, výcvik a vysoká kvalifikace lidí)
  • finanční krytí případných ekologických škod (pojištění, vlastní zdroje)

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku


Novinka

Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž


1.července 2020

> více informací zde ...