Prevence a havarijní připravenost


Systém prevence havárií

  • identifikace a řízení všech rizikových činností
  • preventivní kontroly všech zařízení
  • preventivní čištění potrubí
  • měření stavu potrubí a izolace
  • preventivní opravy vad potrubí a izolace
  • rozsáhlé investice do modernizace zařízení

Havarijní připravenost

  • včasná identifikace úniků (vyhodnocování řídicím systémem, monitoring kvality podzemních vod, pochůzkové a letecké kontroly)
  • fungující systém havarijního zabezpečení (havarijní plány, identifikace kritických míst, výtokové diagramy, moderní prostředky pro likvidaci ropných havárií, výcvik a vysoká kvalifikace lidí)
  • finanční krytí případných ekologických škod (pojištění, vlastní zdroje)

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku