Pracovní příležitosti


V současné době nemáme volná místaInformace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti MERO ČR, a.s.

Správcem osobních údajů je společnost MERO ČR, a.s., se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 60193468, zástupce: Hana Fuxová, MBA – vedoucí úseku personálního a bezpečnosti, e-mail: fuxova(zavináč)mero.cz.

Společnost MERO ČR, a.s. bude osobní údaje zpracovávat pouze za účelem jejich využití při výběru budoucích zaměstnanců, posouzení vhodnosti uchazeče a možnosti jeho kontaktování po dobu trvání výběrového řízení.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti MERO ČR, a.s., kteří se podílí na procesu výběru zaměstnance na volné pracovní místo.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“), konkrétně pak zájem na obsazení volného pracovního místa.

Společnost MERO ČR, a.s. dále informuje uchazeče o následujících právech, které jim vyplývají z Nařízení:

  • práva na přístup k osobním údajům;
  • práva na opravu;
  • práva na výmaz;
  • práva na omezení zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • práva vznést námitku;
  • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
  • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Kontaktní adresa:

MERO ČR, a.s.
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel. + 420 315 701 310
e-mail: zamestnani@mero.cz


Novinka

Dispečink MERO je izolován od okolí

více informací