Čištění ropovodů

Otevřít náhled obrázku

Efektivním způsobem jak zabránit hromadění usazenin v potrubí, preventivně chránit čerpadla, armatury a zajistit nezbytné podmínky pro úspěšný běh inspekčního zařízení je úsad zbavené potrubí. Proto se pravidelně provádějí čisticí běhy na všech úsecích ropovodu.

Základním typem čistícího ježka (anglicky „pig“) je manžetový ježek.

Tento základní typ může být doplněn kartáči pro efektivnější stírání nečistot případně magnety na zachycení kovových částic. Ježek je vkládán a vyjímán pomocí speciálních komor.

Otevřít náhled obrázku

Ukázka vyjmutého čistícího ježka z ropovodu IKL na CTR v Nelahozevsi.

Na povrchu ježka jsou nánosy parafinických úsad, které se při průchodu ježka uvolnily ze stěn potrubí.


Kromě čištění ropovodů se používají speciální ježci na oddělení rozdílných dávek ropy v potrubí tzv. „dělitelé“

Zavedený systém prevence a údržby se snažíme konfrontovat s nejnovějšími trendy a znalostmi z oboru. Společnost MERO je aktivně zapojena do mezinárodních profesních organizací (CONCAWE, LASTFIRE, International Crude oil Project Group) a spolupracuje s předními výzkumnými pracovišti (výzkumné ústavy, vysoké školy, renomované projekční kanceláře).