Inspekce nádrží

Mezi významné preventivní činnosti patří velké odstávky a inspekce nádrží. Díky dvojitému online sledovanému dnu nádrží, ochranné ocelové jímce, aktivní katodické ochraně detailní znalosti stavu materiálu a korozních úbytků lze nádrže odstavovat z provozu v intervalu 10 - 20 let. Tento interval není fixně stanoven, ale je určen na základě odborného posouzení dle skutečného stavu nádrží. Metodikou vhodnou pro posouzení integrity nádrže a provedení rizikové analýzy je RBI (Risk Based Inspection). Naše společnost má zavedenu tuto metodiku a speciální software, který pomáhá komplexně hodnotit stav nádrží, plánovat intervaly inspekcí, stanovovat zbytkovou životnost nádrží a archivovat záznamy z kontrol a nedestruktivních měření (NDT).

Otevřít náhled obrázku
Detail napojení dna a pláště nádrže, který je pravidelně kontrolován pomocí nedestruktivních metod

Výpočtový model namáhání detailu napojení dna a pláště nádrže