Komplexní modernizace a rehabilitace

Otevřít náhled obrázku

Projekty "Komplexní modernizace ropovodu Družba" (KMRD) a navazující projekt "Rehabilitace ropovodu Družba" (RRD) přiblížily po své realizaci v maximální možné míře technický stav ropovodu Družba úrovni dosažené na ropovodu IKL. Zvýšila se bezpečnost i operativnost řízení tohoto více než 35 let provozovaného ropovodního systému.

Realizace prací byla zahájena v roce 1999 a v plném rozsahu byla ukončena v roce 2003. Hlavním cílem uvedených projektů je zvýšení technické úrovně stávajícího zařízení a instalace moderního řídicího a komunikačního systému.

Od začátku projektu KMRD byly každý rok v samostatné etapě na úseku od řeky Moravy až po terminály Litvínov a Pardubice postaveny armaturní stanice. Každá nová stanice obsahuje armaturní šachtu, strojně-technologické zařízení, elektrodomek s elektrozařízením, řídicí a komunikační systém. Komplexní zkoušky každé etapy se prováděly za běžného provozu ropovodu a při různých čerpacích režimech. Řídicí systém ovládá celkem 65 kulových kohoutů.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku