Ochrana úložných zařízení

Koroze úložných zařízení

Materiál, z něhož je ropovod vystaven, podléhá vlivům vnitřního i vnějšího prostředí. Vlivy jsou chemické, fyzikálně-chemické nebo biologické a způsobují korozi materiálu.

Vnitřním prostředím je přepravovaná ropa, ve které je jako korozní prostředí obsažena voda, soli, kyslík a bakterie redukující sírany.

Vnějším korozním prostředím je půdní elektrolyt včetně bakterií, stejnosměrné bludné proudy, střídavý indukovaný elektrický proud a interferenční vlivy.

Totéž přiměřeně platí i o nádržích pro skladování ropy. U nádrží na materiál ještě působí atmosférické vlivy včetně plynných uhlovodíků.

Příčiny a důsledky koroze úložných zařízení
Korozi lze obecně definovat jako znehodnocení materiálu způsobené zejména chemickým nebo fyzikálně-chemickým působením prostředí. Ve zvláštních případech lze pod pojem koroze zahrnout i děje způsobené fyzikálním rozpouštěním (např. korozi roztavenými kovy) nebo odpařováním. Koroze způsobuje značné škody. Ztráty představují náklady na protikorozní ochranu a její udržování a na obnovování a opravování zařízení předčasně porušených korozí a zejména na odstranění nepřímých škod.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku


Metody ochrany úložných zařízení proti korozi

Cílem protikorozní ochrany je minimalizace ztrát vyvolaných korozí a zvýšení bezpečnosti při provozování potrubí. U některých úložných potrubí je účelné řešit i otázky koroze vnitřního povrchu.

schéma


Kontrola, ochrana a opravy

MERO ČR, a. s., provádí v současné době tyto druhy kontrol a oprav:

  • kontrolu a opravu izolace
  • kontrolu a opravu chrániček
  • katodickou ochranu
  • dálkovou kontrolu katodické ochrany a stanic katodické ochrany
  • kontrolní korozní průzkum

Otevřít náhled obrázku
Výstup měření korodatem
Otevřít náhled obrázku
Graf SW GASSERV
Otevřít náhled obrázku
Záznam ze vzorkovačeProtokol o měření stavu chrániček


Jednotlivé druhy koroze jsou popsány v tomto materiálu:

Druhy koroze