Přeložka ropovodu, produktovodu a optického kabelu Kolín

Účelem přeložky ropovodu Družba bylo uvolnění stávajícího území pro rozvoj bytové a ostatní výstavby města Kolína. Město Kolín v uvažované lokalitě plánuje výstavbu obchvatu Kolína.

Společnost MERO ČR, a. s., realizovala výstavbu přeložky ropovodu o průměru DN 500 a produktovodu o. průměru DN 250. Generálním dodavatelem stavby byla firma Plynostav Pardubice holding.

Při realizaci bylo položeno v souběhu 12 km potrubí o průměru DN 500 a DN 250 spolu s optickým kabelem. Součástí přeložky byla také výstavba armaturních stanic v Nebovidech a Dolanech, které se začlenily do kontrolního a řídicího systému SCADA/COM přes optický kabel.

Ke konci výstavby byly provedeny úspěšné tlakové zkoušky a stress-testy potrubí, nové potrubí přeložky o průměru DN 500 se koncem června 2007 přepojilo ostrými výřezy na stávající ropovod Družba a potrubí o průměru DN 250 se přepojilo na stávající produktovod.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku