Ropovod TAL

Ropovod TAL je spravován společenstvím TAL Group (TAL Consortium), které tvoří tři společnosti - Societá Italiana per l´Oeleodotto Transalpino S.p.a (SIOT), Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H a Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH. Podíly v jednotlivých společnostech drží významné světové petrolejářské společnosti. Společnost MERO ČR, a.s. je vlastníkem 5% podílu ve všech třech výše uvedených společnostech.

Ropovod TAL propojuje přístav v Terstu se středoevropskými zeměmi s cílem napomoci zabezpečit jejich energetické potřeby zajištěním dodávek ropy do rafinérií v Rakousku, Německu a České republice.

Z přístavu v Terstu ropovod TAL pokračuje italským regionem Friuli Venezia Giulia, protíná Alpy a pokračuje přes Rakousko do Ingolstadtu v Německu, kde se rozdvojuje. Západní část ropovodu končí u Karlsruhe, východní u Neustadtu. Celková délka ropovodu činí 753 km.

Stavba ropovodu začala v roce 1961. Šlo o velkorysý projekt, unikátní, komplikovaný, ale také finančně nákladný. První tanker zakotvil v přístavu v Terstu 13. dubna 1967, první dodávka ropy byla do rafinérie v Ingolstadtu přepravena v říjnu 1967.

Ještě v roce 1967 došlo k obrácení směru čerpání ropovodem RDO (Rhein Donau Oelleitung) z Ingolstadtu do Karlsruhe.

V roce 1970 byl se systémem TAL propojen ropovod Adria Wien Pipeline (AWP) a započalo zásobování rafinérie Schwechat nedaleko Vídně.

V roce 1972 došlo ke sloučení RDO a TAL, TAL má od té doby tři větve – TAL IG (z Terstu do Ingolstadtu), TAL OR (z Ingostadtu do Karlsruhe) a TAL NE (z Ingolstadtu do Neustadtu).

Roku 1995 byl na systém TAL napojen ropovod IKL (společnosti MERO), který zásobuje ropou rafinérie v České republice.

V roce 1997 převzal TAL roli přepravce za odstavený ropovod Central European Pipeline (CEL).

Od samého počátku provozování je ropovod TAL symbolem ekonomicky a ekologicky odpovědného jednání, vysokých etických standardů a výrazného povědomí o důležitosti zachování bezpečného provozování.

Historické zajímavosti:
 

• doba výstavby ropovodu: 1000 dnů

• lidské zdroje zapojené do projektování a realizace prací: cca 8.000 inženýrů, techniků a dalších pracovníků z mnoha zemí

• na výstavbu ropovodu bylo použito 40.000 jednotlivých kusů potrubí – délka každého kusu 12 metrů, hmotnost 3 tuny


Novinka

Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž


1.července 2020

> více informací zde ...