Technické údaje

Technické údaje ropovodu IKL
Celková délka trasy
(Vohburg an der Donau - Centrální tankoviště ropy Nelahozeves):
347,4 km
Délka trasy v ČR:168,6 km
Přepravní kapacita:11 mil. tun ropy ročně
Obsah ropovodu:cca 140 000 m3
Rychlost proudění ropy v potrubí:cca 0,5 - 1,2 m/s
Průměr potrubí:DN 700