Ekonomické ukazatele

Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s.

 201720162015
Průměrný počet zaměstnanců (osob)115112108
Aktiva (tis.Kč)10 363 04011 460 66011 519 835
Stálá aktiva (tis.Kč)6 824 1857 233 9607 688 471
Oběžná aktiva (tis.Kč)3 538 8554 226 7003 831 364
Vlastní kapitál (tis.Kč)9 511 19510 666 46010 697 411
   z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)851 845794 200822 424
   z toho: Úvěry000
Výnosy celkem (tis.Kč)1 958 4581 678 2871 970 433
Zisk před zdaněním (tis.Kč)575 377406 392460 553
Čistý zisk (tis.Kč)467 044326 793373 156

Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví


Novinka

Ministerstvo financí vyhlašuje výběrové řízení na místo člena představenstva MERO ČR, a.s.


1.února 2019

> více informací