Ekonomické ukazatele

Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s.

 201820172016
Průměrný počet zaměstnanců (osob)118115112
Aktiva (tis.Kč)10 473 76010 363 04011 460 660
Stálá aktiva (tis.Kč)6 114 6336 824 1857 233 960
Oběžná aktiva (tis.Kč)4 359 1273 538 8554 226 700
Vlastní kapitál (tis.Kč)9 628 1899 511 19510 666 460
   z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)845 571851 845794 200
   z toho: Úvěry000
Výnosy celkem (tis.Kč)1 905 1361 958 4581 678 287
Zisk před zdaněním (tis.Kč)700 740575 377406 392
Čistý zisk (tis.Kč)568 358467 044326 793

Hodnoty uvedeny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví