Ropovod IKL

Ropovod IKL začíná v bavorském Vohburgu an der Donau (SRN), kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu, která je dopravována po moři do terminálu v italském Terstu.

Ve Vohburgu se dále nachází tankoviště o skladovací kapacitě 200 000 m3, které slouží jako krátkodobý mezisklad pro ropu, která je ropovodem IKL přepravována do centrálního tankoviště ropy u Nelahozevsi.

Ropovod IKL byl vybudován jako alternativní cesta k ropovodu Družba. Byl zprovozněn v roce 1996 a v době svého vzniku patřil k nejmodernějším a nejbezpečnějším zařízením svého druhu v Evropě. Jeho technický stav je stále velmi pečlivě sledován a vyhodnocován, v pravidelných intervalech se uskutečňuje komplexní měření technického stavu ropovodu.  

Ropovod IKL má významný přínos pro energetickou bezpečnost České republiky, od svého zprovoznění přepravil do České republiky 38 druhů ropy z celkem 16 zemí