Členství

ZkratkaÚplné znění názvu organizace
IAOTMezinárodní asociace přepravců ropy
ČAPPOČeská asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
ČNR WPCČeská národní rada světových ropných kongresů
ČPSČeský plynárenský svaz
ČIIAČeský institut interních auditorů
AKIAsociace korozních inženýrů
 Svaz průmyslu a dopravy ČR
 Controller Institut
 Czech Institute of Directors
 LASTFIRE