Historie společnosti

1964-1965vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina
1991založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992
1992
vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves
1. ledna 1993vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba
1. října 1993transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL
1. listopadu 1993majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem
1. ledna 1994vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s.
1. ledna 2006zrušen Fond národního majetku ČR. Působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí ČR, které se tím stalo jediným akcionářem společnosti MERO ČR, a.s.
21. prosince 2012zápisem do obchodních rejstříků společností vlastnících a provozujících ropovod TAL (Societá Italiana per l´Oeleodotto Transalpino S.p.a, Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H a Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH) se společnost MERO ČR, a. s. stala spoluvlastníkem ropovodu TAL. Podíl ve výši 5% získala od splečnosti Shell Deutschland Oil GmbH.

Historie dceřiné společnosti MERO Germany GmbH

24. dubna 1991založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN,
únor 1993Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s.,
1. ledna 1994jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s.,
prosinec 1996změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline, GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy.
2009změna názvu MERO Pipeline, GmbH na MERO Germany AG.
březen 2018změna právní formy a názvu společnosti na MERO Germany GmbH