Historie

Historie MERO ČR, a. s.

MEzinárodní ROpovod jako infrastrukturní celek překračující hranice z Bavorska do České republiky je jedním z milníků na cestě při sjednocování Evropy. Česká republika dříve pokrývala veškerou potřebu ropy dovozem ze sibiřských naftových polí. Zprávy o klesajícím exportu ropy, odhady o snižujících se ropných zásobách, o stavu ropovodu Družba, jakož i politická a hospodářská situace ve východní Evropě daly podnět k hledání alternativních energetických zdrojů. Možnost získání nezávislosti v tomto směru spatřovalo české hospodářství v napojení na západoevropské ropovodné systémy.

A tak se zrodila myšlenka ropovodu MERO - IKL. V druhém pololetí roku 1990 byly vypracovány různé studie s možnými alternativními řešeními. Jako nejvýhodnější z nich se ukázalo napojení na Deutsche Transalpine Oelleitung (TAL). Poté co TAL dal svůj souhlas k tomuto napojení, došlo v dubnu 1992 (24. dubna 1992) ke vzniku firmy Chemopetrol Pipeline, GmbH, která byla předchůdkyní firmy MERO Germany GmbH. Vypracováním celkového plánu ropovodného systému MERO byla pověřena firma ILF Beratende Ingenieure v Mnichově. Po získání nezbytných povolení, úředních výměrů a rozhodnutí mohla být výstavba zahájena. Od dubna 1994 vyrůstalo ve Vohburgu an der Donau tankoviště o celkovém objemu 200.000 m3. V prosinci 1994 se začalo s pokládáním potrubí liniové části ropovodu o celkové délce 349 km (z toho 179 km v Bavorsku).

1964-1965

vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina,

1991

založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992,

1992

vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves,

1. ledna 1993

vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba,

1. října 1993

transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL,

1. listopadu 1993

majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem,

1. ledna 1994

vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s.

1. ledna 2006

zrušen Fond národního majetku ČR. Působnost Fondu přešla na Ministerstvo financí ČR, které se tím stalo jediným akcionářem společnosti MERO ČR, a.s.

21. prosince 2012

zápisem do obchodních rejstříků společností vlastnících a provozujících ropovod TAL (Societá Italiana per l´Oeleodotto Transalpino S.p.a, Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H a Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH) se společnost MERO ČR, a. s. stala spoluvlastníkem ropovodu TAL. Podíl ve výši 5% získala od splečnosti Shell Deutschland Oil GmbH.

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku


Historie dceřiné společnosti MERO Germany GmbH

24. dubna 1991

založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN,

únor 1993

Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s.,

1. ledna 1994

jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s.,

prosinec 1996

změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline, GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy.

2009

změna názvu MERO Pipeline, GmbH na MERO Germany AG.

březen 2018

změna právní formy a názvu společnosti na MERO Germany GmbH

Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázku
Otevřít náhled obrázkuNovinka

Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž


1.července 2020

> více informací zde ...