TAL Group

Ropovod TAL je spravován společenstvím TAL Group (TAL Consortium), které tvoří tři společnosti – Societá Italiana per l´Oeleodotto Transalpino S.p.a (SIOT), Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H a Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH. Podíly v jednotlivých společnostech drží významné světové petrolejářské společnosti. Společnost MERO ČR, a.s. je vlastníkem 5% podílu ve všech třech výše uvedených společnostech.

Ropovod TAL propojuje přístav v Terstu se středoevropskými zeměmi. Zajištěním dodávek ropy do rafinérií v Rakousku, Německu a České republice napomáhá zabezpečit energetické potřeby těchto zemí.

Z přístavu v Terstu ropovod TAL pokračuje italským regionem Friuli Venezia Giulia, protíná Alpy a pokračuje přes Rakousko do Ingolstadtu v Německu, kde se rozdvojuje. Západní část ropovodu končí u Karlsruhe, východní u Neustadtu. Celková délka ropovodu činí 753 km.

Od samého počátku provozu je ropovod TAL symbolem ekonomicky a ekologicky odpovědného jednání, vysokých etických standardů s důrazem na zachování bezpečnosti provozování.