Vyjádření k technickým sítím

Poskytování údajů o poloze sítě elektronických komunikací (SEK)

Podání žádosti o vyjádření je možné provést pouze elektronicky v internetové aplikaci (vstoupit do aplikace můžete zde).

Internetová aplikace umožňuje vytvoření žádosti s vyznačením zájmového území na mapě.

Ve výjimečných odůvodněných případech je možné žádost zaslat v papírové formě s přiloženým formulářem se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě a přehledné situaci nejlépe v měřítku 1:10 000 na adresu:

MERO ČR, a.s.

Vyjádření – ochranné pásmo
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou

Žádost v papírově formě je možno zaslat jen ve výjimečných případech po předchozí domluvě se specialistou pro OP ropovodů paní Sukovou (315 701 666, e-mail: sukova@mero.cz).

Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci, je žadateli vyjádření odesíláno poštou nebo na žadatelem uvedený e-mail.

Rozhodující pro vydání vyjádření je žadatelem v žádosti vyznačené, resp. specifikované zájmové území. Z důvodu jednoznačného určení zájmového území je třeba k žádosti o vyjádření vložit přílohy (dokumentaci).

Pro vyplnění důvodu žádosti o vyjádření použijte uvedený seznam, v němž najdete i bližší popis jednotlivých důvodů žádosti.

Podrobné informace Vám ráda poskytne kontaktní osoba pí Dana Suková na tel. čísle 315 701 666, e-mail:  sukova@mero.cz

Územně analytické podklady

Kontaktní osoba pro předání a aktualizaci ÚAP je Mgr. Jan Ondráček na tel. č. 315 701 320, e-mail: ondracek@mero.cz