Ekonomika

Vybrané ekonomické ukazatele

 201920182017
Průměrný počet zaměstnanců (osob) 122118115
Aktiva (tis.Kč)10 579 48910 473 76010 363 040
Stálá aktiva (tis.Kč)5 897 1876 114 6336 824 185
Oběžná aktiva (tis.Kč)4 682 3024 359 1273 538 855
Vlastní kapitál (tis.Kč)9 695 1129 628 1899 511 195
z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)884 377845 571851 845
z toho: Úvěry000
Výnosy celkem (tis.Kč)1 984 2031 905 1361 958 458
Zisk před zdaněním (tis.Kč)736 796700 740575 377
Čistý zisk (tis.Kč)597 417568 358467 044