Ekonomika

Vybrané ekonomické ukazatele

202220212020
Průměrný počet zaměstnanců (osob) 122 122122
Aktiva (tis.Kč)10 383 274 10 195 40610 048 445
Stálá aktiva (tis.Kč)5 211 606 5 365 6345 732 995
Oběžná aktiva (tis.Kč)5 171 6684 829 7724 315 450
Vlastní kapitál (tis.Kč)9 555 2559 440 1109 263 592
z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)828 019755 296784 853
z toho: Úvěry000
Tržby celkem (tis.Kč)2 250 8531 979 2051 916 706
Zisk před zdaněním (tis.Kč)965 632853 440701 889
Čistý zisk (tis.Kč)788 375711 825566 639