Ekonomika

Vybrané ekonomické ukazatele

 202020192018
Průměrný počet zaměstnanců (osob) 122122118
Aktiva (tis.Kč)10 048 44510 579 48910 473 760
Stálá aktiva (tis.Kč)5 732 9955 897 1876 114 633
Oběžná aktiva (tis.Kč)4 315 4504 682 3024 359 127
Vlastní kapitál (tis.Kč)9 263 5929 695 1129 628 189
z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)784 853884 377845 571
z toho: Úvěry000
Tržby celkem (tis.Kč)1 916 7061 984 2031 905 136
Zisk před zdaněním (tis.Kč)701 889736 796700 740
Čistý zisk (tis.Kč)566 639597 417568 358