Ekonomika

Vybrané ekonomické ukazatele

 202120202019
Průměrný počet zaměstnanců (osob) 122122122
Aktiva (tis.Kč) 10 195 40610 048 44510 579 489
Stálá aktiva (tis.Kč) 5 365 6345 732 9955 897 187
Oběžná aktiva (tis.Kč)4 829 7724 315 4504 682 302
Vlastní kapitál (tis.Kč)9 440 1109 263 5929 695 112
z toho: Základní kapitál (tis.Kč)8 430 9218 430 9218 430 921
Závazky celkem (tis.Kč)755 296784 853884 377
z toho: Úvěry000
Tržby celkem (tis.Kč)1 979 2051 916 7061 984 203
Zisk před zdaněním (tis.Kč)853 440701 889736 796
Čistý zisk (tis.Kč)711 825566 639597 417