Inspekce ropovodu, Integrita

Integrita ropovodů hraje kritickou roli v celkovém kontextu podnikání společnosti MERO. Vady potrubí jako je koroze nebo vrypy způsobují úbytky materiálu a významně redukují tloušťku stěny. To může vést ve svém nejhorším důsledku až k havárii. Proto je průběžné zjišťování a hodnocení úbytků materiálu s ohledem na bezpečný provoz ropovodů nesmírně důležité, zejména za účelem určení rychlosti koroze a následné eliminace důsledků jejího působení.

Za tím účelem se každé 4 roky na ropovodu Družba, resp. 10 let na ropovodu IKL provádí tzv. vnitřní inspekce ropovodu pomocí vysoce vyspělé ultrazvukové inspekční technologie, je to tzv. „inteligentní ježek.“ Inspekci provádějí pro MERO jen nejvyspělejší světové technologické firmy v tomto oboru.  

Inteligentní ježek (viz. obr. 1) se vloží do ropovodu a při čerpání je unášen proudem ropy.

Zařízení obsahuje kromě baterie a výkonné vyhodnocovací jednotky také senzory, které vysílají a příjímají ultrazvukový signál pomocí něhož je možné určit rozměry materiálových úbytků případně trhlin a dalších vad. Technologie je schopna najít např. každý úbytek materiálu o velikosti 5 x 5 mm a více.  (viz. obr. 2)

Díky této technologii dostává MERO jako výsledek nejen seznam vad, které inteligentní ježek vyhodnotí, ale též komplexní sken svých ropovodů. (viz. obr. 3). Díky speciálnímu softwaru je též možné vidět doslova každý milimetr potrubí jako na dlani. Na základě těchto vstupů se pomocí speciálních softwarů a výpočtů dle světových standardů a na základě znalostí a zkušeností odborníků MERO je vypracován dlouhodobý plán oprav a dalších inspekcí v rámci komplexní strategie zajištění integrity ropovodu.

Obr. 1 – Inteligentní ježek
Obr. 2 - Princip ultrazvukového ježka
Obr. 3 – Detailní sken materiálového úbytku