Dárcovský program

Společnost MERO systematicky podporuje společensky prospěšné aktivity a dává tímto způsobem najevo zaměstnancům, obchodním partnerům a široké veřejnosti svoje hodnoty a odpovědnost vůči okolí.

Podpora je zaměřena především na charitativní, humanitární a sociální oblast a oblast zdravotnictví, zejména na podporu paliativní péče a projektů pro tělesně, zdravotně či sociálně handicapované, příp. též na další účely dle usnesení vlády České republiky č. 334 ze dne 14. dubna 1999 ve znění dalších usnesení.

Přednostně je směřována subjektům v regionech, v nichž společnost MERO v rámci svých aktivit působí.