Inspekce ropných nádrží

Mezi významné preventivní činnosti patří velké odstávky a inspekce velkokapacitních ropných nádrží. Díky dvojitému online sledovanému dnu nádrží, ochranné ocelové jímce, aktivní katodické ochraně, pravidelným kontrolám případných úbytků materiálu a pravidelné údržbě nátěrových systémů na nádrži lze nádrže odstavovat z provozu podle aktuálního stavu.

Maximální interval pro komplexní odstávku je 20 let na základě zákona 254/2001 Sb.  (Vodní zákon)

Na základě odborného posouzení skutečného stavu nádrží v souladu s metodikou pro posouzení integrity nádrže a na základě provedení rizikové analýzy RBI (Risk Based Inspection) se daří interval daný vodním zákonem plně využívat a není nutno odstavovat nádrže častěji.  Naše společnost má zavedenu metodiku rizikové analýzy v souladu s předpisy EEMUA 159, API 653.   K této metodice má speciální software, který pomáhá komplexně hodnotit stav nádrží, plánovat intervaly inspekcí, stanovovat zbytkovou životnost nádrží a archivovat záznamy z kontrol a nedestruktivních měření (NDT).

Riziková analýza provozu nádrže
Posouzení stavu jednotlivých částí nádrže

Legenda:

  1. Plášť nádrže
  2. Ochranná jímka
  3. Základ nádrže
  4. Přechodová lávka