Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) společnost MERO ČR, a.s., zavedla vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámením se rozumí poskytnutí obsahující informací o možném jednání porušujícím právo EU ze strany společnosti MERO ČR, a.s., to v oblastech dle čl. 1 směrnice EU.

Oznamovatelem je dle Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Společnost MERO ČR, a.s., prohlašuje, že si je vědoma zákazu odvetných opatření stanovených v čl. 19 směrnice EU.

Podání a příjem oznámení

Oznámení je možné podat příslušné osobě následovně:

1) Písemně doručením v obálce označené VOS na adresu:

Mgr. Michal Jonáš
MERO ČR, a.s.
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

2) Elektronicky na e-mailovou adresu vos@mero.cz  

3) Telefonicky na čísle 702 245 121