Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), společnost MERO ČR, a.s. (dále také „povinný subjekt“), zavedla vnitřní oznamovací systém představující souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámením se rozumí poskytnutí obsahující informací o možném jednání porušujícím zákon, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ze strany společnosti MERO ČR, a.s., to v oblastech dle § 2 odst. 1 zákona.

Oznamovatelem je fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu.

Společnost MERO ČR, a.s., prohlašuje, že si je vědoma zákazu odvetných opatření stanovených v § 4 odst. 1 zákona.

Příslušnou osobou je Mgr. Michal Jonáš, tel.: 702 245 121, adresa elektronické pošty je vos@mero.cz. 

Podání a příjem oznámení

Oznámení je možné podat příslušné osobě následovně:

1) Písemně doručením v obálce označené VOS na adresu:

Mgr. Michal Jonáš

MERO ČR, a.s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

2) Elektronicky na e-mailovou adresu vos@mero.cz  

3) Telefonicky na čísle 702 245 121

Společnost MERO ČR, a.s., nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro MERO ČR, a.s., nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.