Orgány společnosti

Představenstvo:

Ing. Jaroslav Kocián

Předseda představenstva

Jaroslav Kocián je manažerem s několikaletou praxí a zkušenostmi z národního a mezinárodního prostředí v oblasti integrovaného zdrojového managementu, v řízení personálních, investičních, logistických a finančních procesů. Před nástupem do společnosti MERO působil jako zástupce náčelníka Generálního štábu, v armádě dosáhl hodnosti generálmajora. Do představenstva společnosti MERO ČR, a.s., byl zvolen v roce 2019, je zodpovědný za správu a řízení společností skupiny MERO, strategii a business analýzu, korporátní záležitosti a compliance, řízení lidských zdrojů, bezpečnost, centralizovaný nákup, právní záležitosti a komunikaci, řízení rizik a interní audit. 

Ing. Zdeněk Dundr

Místopředseda představenstva

Profesní kariéra Zdeňka Dundra je spojena s ropou. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze, ve společnosti MERO začínal v technických profesích. Zabýval se především kvalitou skladované a přepravované ropy, aplikací nových technologií, zavádění inspekčních programů a defektoskopických metodik pro revize technologických zařízení. Později vedl týmy zajišťující údržbu, kvalitu a správu majetku, podílel se na mezinárodních projektech. Od září 2020 je členem představenstva společnosti, je zodpovědný za provoz a údržbu ropovodů a tankoviště, realizaci nových investičních projektů a strategický rozvoj.

Ing. Marcel Kalakaj 

Člen představenstva

Po dokončení Fakulty strojního inženýrství a Fakulty podnikatelské a ekonomické při VUT Brno a postgraduálním studiu práv na MU v Brně se Marcel Kalakaj věnoval dráze finančního experta. Vedl investiční skupinu Raiffeisen AG a zkušenosti načerpal jako finanční kontrolor pro americkou nadnárodní skupinu Johnson & Johnson. Působil jako CFO pro americkou společnost Liberty Global provozující značku UPC a Chello, poté jako Regional a Group CFO pro země východní a střední Evropy pro největší českou dopravní skupinu CS Cargo a anglosaské společnosti Regus a G4S. Členem představenstva společnosti MERO je od roku 2021 a je zodpovědný za finanční řízení, obchodní plánování, ICT a správu majetku.

Dozorčí rada:


Ing. Pavel Šenych

Místopředseda dozorčí rady


Ing. Jiří Fojtík

Člen dozorčí rady

Výbor pro audit:

Ing. Pavel Závitkovský

Předsedou výboru od 15. září 2021,
členem výboru od 6. ledna 2021 nar. 19. července 1955, bytem Praha 10, Hyacintová 3266/9

Ing. Petr Šobotník

Místopředsedou výboru od 15. září 2021,
členem výboru od 6. ledna 2021 nar. 16. května 1954, bytem Praha 3, Jeseniova 2861/46

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Členem výboru od 6. ledna 2021 nar. 19. prosince 1977, bytem Praha 9, U proseckého kostela 9