Orgány společnosti

Představenstvo:

Ing. Jaroslav Pantůček

Předseda představenstva

Jaroslav Pantůček vystudoval studijní obor ekonomika průmyslu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve vedení společnosti MERO působil již v letech 1997-2015. Z pozice předsedy představenstva a generálního ředitele přispěl ke strategickému rozvoji společnosti, pod jeho vedením se podařilo realizovat akvizici podílu ve společenství TAL Group a také založit Mezinárodní asociaci přepravců ropy s cílem koordinace přepravy a sdílení zkušeností v oblasti přepravy ropy v Evropě. Poté působil jako CFO a člen představenstva holdingu MVV Energie CZ, kde odpovídal za strategické a finanční řízení celé skupiny skládající se z 15 společností.
Do představenstva společnosti MERO ČR, a.s., byl zvolen v červnu 2022, je zodpovědný za správu a řízení společností skupiny MERO, strategii a business analýzu, korporátní záležitosti a compliance, řízení lidských zdrojů, finanční řízení, centralizovaný nákup, právní záležitosti a komunikaci, řízení rizik a interní audit.

Ing. Zdeněk Dundr

Místopředseda představenstva

Profesní kariéra Zdeňka Dundra je spojena s ropou. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze, ve společnosti MERO začínal v technických profesích. Zabýval se především kvalitou skladované a přepravované ropy, aplikací nových technologií, zavádění inspekčních programů a defektoskopických metodik pro revize technologických zařízení. Později vedl týmy zajišťující údržbu, kvalitu a správu majetku, podílel se na mezinárodních projektech.
Od září 2020 je členem představenstva společnosti, je zodpovědný za provoz a údržbu ropovodů a tankoviště, obchodní plánování a správu majetku.

Ing. Branislav Posuch

Člen představenstva

Po dokončení Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se Branislav Posuch v rámci své profesní kariéry věnoval oboru energetiky a petrochemie. Působil jako ředitel energetické a petrochemické divize v holdingu CE Industries a své dlouholeté manažerské zkušenosti čerpal v řadě dalších významných společnostech jako CGI IT Česká republika, OMV, Unipetrol, ConocoPhillips nebo Deloitte, a to jak v ČR, tak i v zahraničí. Zabýval se mimo jiné obchodním a strategickým plánováním, tvorbou analýz, řízením projektů a zaměřoval se na oblasti provozního zlepšování, optimalizaci spotřeb energií a řízení IT projektů u klientů v energetice a průmyslu zpracování ropy.
Ve společnosti MERO působí již od září 2022 na pozici ředitele pro strategický rozvoj. Členem představenstva společnosti je od května 2023 a je zodpovědný za strategický rozvoj a realizaci investičních projektů, IT a bezpečnost včetně kybernetické bezpečnosti.

Dozorčí rada:

 

Ing. Jiří Šneberger

Předseda dozorčí rady

 

 

Mgr. Petr Suchý

Místopředseda dozorčí rady

 


Ing. Patrik Reichl

Člen dozorčí rady

 

Výbor pro audit:

Ing. Pavel Závitkovský

Předsedou výboru od 15. září 2021,
členem výboru od 6. ledna 2021 nar. 19. července 1955, bytem Praha 10, Hyacintová 3266/9

Ing. Petr Šobotník

Místopředsedou výboru od 15. září 2021,
členem výboru od 6. ledna 2021 nar. 16. května 1954, bytem Praha 3, Jeseniova 2861/46

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Členem výboru od 6. ledna 2021 nar. 19. prosince 1977, bytem Praha 9, U proseckého kostela 9