Základní informace o společnosti MERO ČR, a.s.

Název firmy:

MERO CR, a.s.

Právní forma:

Akciová spolecnost

Datum vzniku:

1. ledna 1994

IČO:

60193468

Sídlo:

Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou

Základní kapitál:

8 430 921 000 Kc

Akcionář:

Ministerstvo financí CR (100 %)

DIČ:

CZ60193468

Poslání společnosti

Spolehlivě zabezpečovat přepravu ropy a ochraňovat strategické ropné rezervy pro Českou republiku.

Vize společnosti 

Být garantem vysokého stupně energetické bezpečnosti České republiky v oblasti ropy a díky kontinuálně vysoké výkonnosti společnosti dlouhodobě udržovat její hodnotu pro akcionáře.

Majetkové účasti

MERO Germany GmbH

Sídlo: MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN
Podíl MERO CR, a.s. na základním kapitálu: 100 %

Hlavní předmět činnosti:

  • provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN
  • výstavba ropovodu na území SRN
  • přeprava a skladování ropy
  • poskytování telekomunikačních služeb na území SRN
  • obchodování s ropou a ropnými produkty

The Transalpine Pipeline Company

Podíl MERO CR, a.s. na základním kapitálu: 5 %

Profil společnosti:

The Transalpine Pipeline Company tvoří tři společnosti – Societá Italiana per
l´Oeleodotto Transalpino S.p.a, Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H a
Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH – vlastnící a provozující ropovod TAL.
Tento ropovod spojuje přístav Terst se středoevropskými zeměmi s cílem podílet se
na zajištění jejich energetických potřeb dodávkami ropy do rafinerií v Rakousku,
Německu a České republice.