Q&A o MERO ČR

MERO ČR: Seznamte se

MERO ČR je jediný přepravce ropy do ČR a zároveň nejvýznamnější společností zajišťující skladování a ochraňování nouzových strategických zásob ropy. Je také součástí kritické infrastruktury celostátního významu. Společnost vznikla 1. ledna 1994 a v příštím roce oslaví 30. výročí svého vzniku. Hraje klíčovou roli nejen v zásobování domácího trhu, ale díky své poloze a napojení na systém západoevropských ropovodů i v regionu střední Evropy.

Název MERO vznikl spojením prvních písmen slov „mezinárodní“ a „ropovody“.

Společnost MERO ČR je výhradním dopravcem ropy do Česka, přepravuje ji do rafinerií v České republice, které jsou v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově, a to za nízký přepravní poplatek. Na ceny benzínu a nafty nemá společnost MERO ČR vliv, tato cenotvorba je plně v kompetenci obchodního partnera MERO ČR a vlastníka tuzemských rafinérií, společnosti ORLEN Unipetrol. Samotné přepravní poplatky tvoří zhruba jen 0,5 % z výsledné ceny finálního produktu.

S touto surovinou MERO ČR neobchoduje. Nenakupuje ji, neprodává, ani nezpracovává a v žádné fázi přepravy není jejím vlastníkem. Přepravu ropy si u něj objednává vlastník tuzemských rafinérií, které se nachází v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou, tedy společnost ORLEN Unipetrol.

Hlavní úlohou a posláním MERO ČR je spolehlivý provoz dvou ropovodů IKL a Družba a zajištění skladování a ochraňování strategických zásob ropy pro Českou republiku MERO ČR provozuje pouze ty části ropovodů Družba a IKL, které se nachází na území České republiky, a tyto úseky také vlastní.

MERO ČR je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, který navazuje na ropovod TAL. Celková délka ropovodu IKL je zhruba 347 km, přičemž na území ČR se jedná o bezmála 169 km. Česká část ropovodu Družba je včetně zdvojení a odboček dlouhá 473 km.

MERO ČR je státní společností stoprocentně vlastněnou Ministerstvem financí. Základní kapitál společnosti přesahuje 8,4 miliardy korun. V roce 2022 dosáhla čistého zisku 788 milionů korun, což bylo o více než 70 milionů korun než v předcházejícím roce.

Ropovody IKL a Družba se scházejí v Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Tam společnost MERO ČR vybudovala celkem 17 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou 1.675.000 m³.

Roční spotřeba ropy v Česku je zhruba 8 milionů tun. V roce 2023 bylo do rafinerií v ČR dodáno 7,4 mil. tun ropy. Zhruba 42 % bylo dopraveno prostřednictvím ropovodu TAL a na něj navazujícím IKL. Dalších 58 % bylo přivedeno ropovodem Družba.

Přeprava prostřednictvím ropovodů je ekologicky nejbezpečnější a nejjistější způsob přepravy ropy. Česko ročně spotřebuje zhruba osm milionů tun ropy. Pokud by se měly dopravit jiným způsobem, tak by to znamenalo přibližně 150 tisíc železničních nebo až 300 tisíc automobilových cisteren. Přeprava ropovody je také levnější než doprava po moři nebo železnici.