Školení dodavatelů

  • Školení pracovníků externích firem se bude provádět každé pondělí, úterý a čtvrtek od 07:00 do 9:00 hodin v návštěvní místnosti vrátnice CTR. Školení bude probíhat ve skupinách max.  12 účastníků (1. skupina školených od 7:00 – 8:00, 2. skupina od 8:00 – 9:00 ) rozvržení určí školitelé. Požadavky na školení mimo tyto termíny budou řešeny individuálně po dohodě s mistrem elektro CTR nebo předákem elektro CTR. 
  • Vedoucí pracovníci dodavatele budou školitele informovat min. 2 dny předem o požadavku na proškolení pracovníků (nebo po dohodě jen vedoucích pracovníků) a to pouze e‑mailem na skoleni@mero.cz.
  • Školení pracovníků externích firem pro vstup do areálu tankoviště Jiřetín společnosti Orlen Unipetrol přes bránu č. 21 na PC09 se provádí na CTR. Vzhledem k požadavkům vlastníka areálu Orlen Unipetrol je nutno absolvovat školení nejpozději 7 dní před zahájením prací. Z tohoto důvodu je důležité školení absolvovat minimálně 7 dní před zahájením prací.