Školení dodavatelů

  • Školení zaměstnanců externích firem se bude provádět každé pondělí a středu od 07:00 do 10:00 hodin v návštěvní místnosti vrátnice CTR. Požadavky na školení mimo tyto termíny budou řešeny individuálně po dohodě se specialisty Oddělení bezpečnosti (OB) a pouze výjimečně. Školení bude probíhat ve skupinách max. 12 účastníků (1. skupina školených od 7:00 – 8:00, 2. skupina od 8:00 – 9:00 a 3. skupina od 9:00 – 10:00) rozvržení určí OB (oddělení bezpečnosti). Školiteli budou specialisté OB.
  • Vedoucí zaměstnanci dodavatele budou specialisty OB informovat min. 2 dny předem o požadavku na proškolení zaměstnanců (nebo po dohodě jen vedoucích zaměstnanců)  a to
    e-mailem na bezpecnost@mero.cz.