Pipeline Integrity Management

Určení MAOP (maximálního bezpečného tlaku, při kterém je potrubí ropovodu možno provozovat), je fundamentálním parametrem pro další fáze integrity managementu.  Za účelem řízení integrity ropovodu včetně detailního posouzení rizikovosti nalezených defektů z vnitřní inspekce ropovodu se v MERO používají vyspělé softwarové nástroje a přístupy dle světových standardů. A to zejména:

ASME B31G, DNV RP F 101, (PDAM) Pipeline defect assessment manual

Za účelem provedení potřebných výpočtů se zejména využívají data z vnitřních inspekcí ropovodů. Dále jsou např. využívány výsledky materiálových zkoušek na potrubí, které je vyřezáno přímo z ropovodu. Jsou požívány vyspělé softwarové nástroje pro potřebnou integraci dat, např. GIS (Geografický informační systém) pro účely posouzení integrity potrubí v daném místě, včetně přesné lokalizace potřebných parametrů v prostoru.

Speciální software (GIS)
Materiálové zkoušky
Materiálové zkoušky
Materiálové zkoušky
Výpočty únosnosti potrubí
Výpočty únosnosti potrubí