SAFEGUARD 2021

Společnost MERO ČR, a. s., provozovatel ropovodů v České republice, uspořádala největší bezpečnostní cvičení na ochranu kritické infrastruktury ve své historii.