Technické údaje

Celková délka potrubí:753 km
Délky jednotlivých úseků:
TAL-IG (Terst - Ingolstadt):465 km
TAL-OR (Ingolstadt- Oberrhein):266 km
TAL-NE (Ingolstadt - Neustadt):22 km
Přepravní kapacita:43 mil. tun ropy ročně
Obsah ropovodu:457 000 m3
Rychlost proudění ropy v potrubí:cca 0,5 - 2,2 m/s
Průměr potrubí:102cm (TAL-IG), 66cm (TAL-OR,TAL-NE)
Max. nadmořská výška:1572 m