Historie výstavby

DatumUdálost
1. září 1994slavnostní zahájení výstavby ropovodu
21. prosince 1994svařeno 50 % trasy
1. dubna 1995zahájení stresstestových zkoušek potrubí
20. dubna 1995ukončení dodávky trub
27. dubna 1995osazení prvních domků elektrostanic na trase ropovodu
12. května 1995ukončení svařování trasy (mimo propoje)
31. května 1995zahájení zafukování optického kabelu
22. června 1995dodání prvních kulových uzávěrů
26. června 1995zahájení kalibrace potrubí inteligentním ježkem
27. července 1995osazení prvních kulových uzávěrů do potrubí
14. srpna 1995zahájení kompletace telemetrie a SŘTP v domcích elektrostanic a armaturních šachtách
31. srpna 1995poslední svar
15. prosince 1995naplnění ropovodu IKL ropou