Orgány společnosti

Představenstvo:

ZDundr_v1_1

Ing. Zdeněk Dundr - člen představenstva

Profesní kariéra Zdeňka Dundra je spojena s ropou. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze, ve společnosti MERO začínal v technických profesích. Zabýval se především kvalitou skladované a přepravované ropy, aplikací nových technologií, zavádění inspekčních programů a defektoskopických metodik pro revize technologických zařízení. Později vedl týmy zajišťující údržbu, kvalitu a správu majetku, podílel se na mezinárodních projektech. Od září 2020 je členem představenstva společnosti, je zodpovědný za provoz a údržbu ropovodů a tankoviště, realizaci nových investičních projektů a strategický rozvoj.
MKalakaj_v1_1

Ing. Marcel Kalakaj - člen představenstva

Po dokončení Fakulty strojního inženýrství a Fakulty podnikatelské a ekonomické při VUT Brno a postgraduálním studiu práv na MU v Brně se Marcel Kalakaj věnoval dráze finančního experta. Vedl investiční skupinu Raiffeisen AG a zkušenosti načerpal jako finanční kontrolor pro americkou nadnárodní skupinu Johnson & Johnson. Působil jako CFO pro americkou společnost Liberty Global provozující značku UPC a Chello, poté jako Regional a Group CFO pro země východní a střední Evropy pro největší českou dopravní skupinu CS Cargo a anglosaské společnosti Regus a G4S. Členem představenstva společnosti MERO je od roku 2021 a je zodpovědný za finanční řízení, obchodní plánování, ICT a správu majetku.

Dozorčí rada:

Výbor pro audit: