Česko se připravuje na ropnou nezávislost na ruské ropě. MERO ČR pokračuje v projektu TAL-PLUS, který zajistí 100% zásobování Česka západní cestou ropovody IKL a TAL.  

Kralupy nad Vltavou, 11. dubna 2024 – MERO ČR připravuje Českou republiku na ropnou nezávislosti na ruské ropě z ropovodu Družba. Společnost pokračuje v přípravě projektu TAL-PLUS a dalších aktivitách, které Česku zajistí už na konci roku 2024 ropnou nezávislost na ruské ropě a v první polovině roku 2025 pak dojde k plnému zásobování ropou západní cestou z italského přístavu v Terstu, tedy ropovody TAL a IKL.  

Projekt TAL-PLUS  

Klíčový pro českou nezávislost na ruské ropě je projekt TAL-PLUS. Ten realizuje společnost MERO ČR společně s konsorciem TAL. Projekt počítá s navýšením přepravní kapacity evropského ropovodu TAL, a to za pomoci mnoha technologických a technických úprav po celé délce ropovodu.  

Letos se budou na ropovodu instalovat nová čerpadla a motory a postupně dojde k navyšování jeho kapacity. Připravuje se také instalace nových průtokoměrů na všech dodacích místech.  

Už na konci letošního roku dojde k rozšíření kapacity ropovodu TAL a Česko díky tomu získá o 4 miliony tun ropy ročně navíc, a to západní cestou z italského přístavu Terst.  

Ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL budou schopné ročně do Česka dodat až 8 milionů tun ropy. To plně pokryje potřeby naší země a Česko už nebude závislé na ruské ropě z ropovodu Družba. 

Po rozšíření kapacity ropovodu TAL, ke kterému dojde už na konci letošního roku, dokončí MERO ČR všechny potřebné práce k plnému odstřižení Česka od ruské ropy.  

V první polovině roku 2025 dojde k zajištění ověřovacích provozních testů, dokončení instalace rezervních čerpadel a motorů, provedení předepsaných bezpečnostních zkoušek, aktualizaci provozní a technické dokumentace a doložení požadovaných dokladů dozorovým orgánům.    

Společně s tím se dokončí poslední stavební práce na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi, upraví se bilanční a řídící systém, a dojde k instalaci záložních čerpadel na tankovišti Vohburg v dceřiné společnosti MERO Germany.   

Ropovod IKL by měl plně nahradit dodávky ruské ropy už od poloviny roku 2025.   

Česko získá díky projektu TAL-PLUS po téměř šedesáti letech nezávislost na ruské ropě 

Modernizace ropovodu IKL  

Důležitou součástí přípravy Česka na ropnou nezávislost je modernizace ropovodu IKL.  

Už na konci letošního roku bude Česko nezávislé na ruské ropě z ropovodu Družba, kterou od roku 2025 postupně nahradí zvýšené dodávky z ropovou IKL.

Ropovod IKL se poprvé ve své historii stane od poloviny roku 2025 páteřním ropovodem Česka, a proto musí být v té nejlepší možné technické kondici. 

Ve spolupráci se svou dceřinou společností MERO Germany GmbH dokončilo MERO jednu z technologicky nejsložitějších operací, které se v rámci modernizace ropovodů provádějí.

Po šestnácti letech došlo ke kompletní výměně řídícího systému pro přepravu a skladování ropy. Ten dosavadní řídící systém fungoval od roku 2008, některé jeho prvky ale pocházely dokonce z roku 1995.  Nový řídící systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) zahájil ostrý provoz letos v březnu.   

Nový řídící systém má nejmodernější systémové prvky pro dispečerské řízení, sběr dat a ochranu přepravy ropy. Bude také více chráněn před případnými kyberútoky. Jeho instalace si vyžádala řadu složitých technických a technologických opatření, včetně výroby 65 nových rozvaděčů, 3 serverových center a úpravy optického kabelu po celé délce ropovodu IKL na jeho české i německé straně v celkové délce 350 kilometrů.