Další úspěšný krok ke zvýšení energetické bezpečnosti ČR, ropovod TAL zvýší kapacitu

Kralupy nad Vltavou, 15. července 2022 – Konsorcium TAL, v němž vlastní Česká republika prostřednictvím společnosti MERO ČR 5% podíl, získalo provozní povolení od bavorské vlády, které zvýší celkovou kapacitu ropovodu TAL na úroveň zhruba poloviny současných dodávek z ropovodu Družba do České republiky.

Toto provozní povolení umožní okamžitě čerpat vyššími průtoky na celé trase ropovodu TAL a tím zvýšit celkovou kapacitu ropovodu TAL. V současné době se kapacita TAL pro dodávky do ČR pohybovala mezi 3 – 4 mil. tun ropy ročně. „Bude možné využít maximální výkon ropovodního systému a navýšit výkon ropovodu o několik procent,“ uvedl Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva a provozně-technický ředitel společnosti MERO ČR. V ročním úhrnu to představuje 1,5 – 2 mil. tun dodatečné přepravní kapacity, kterou by v případě výpadků dodávek ropovodem Družba mohla ČR využít. Tato kapacita společně s nouzovými státními rezervami ropy vytvoří podmínky pro bezpečné zásobování tuzemských rafinérií v případě krizové situace v oblasti dodávek ropy.

Ropovod TAL, na který je napojen na území Bavorska ropovod IKL, je významnou zásobovací cestou pro 8 evropských rafinérií včetně obou rafinérií v ČR.  Dodávky přes ropovod TAL a navazující ropovod IKL do ČR pokrývají přibližně 50% tuzemské spotřeby ropy. Druhá polovina je zajišťována přes ropovod Družba. Ropovod IKL má dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR. Na ropovodu TAL, vzhledem k jeho vytíženosti při zásobování několika rafinérií, není dostatečná kapacita pro zajištění 100% zásobování ČR ropou.

Česká republika prostřednictvím společnosti MERO ČR, jejímž je stoprocentním vlastníkem, usiluje o provedení strategické intenzifikace ropovodu TAL, aby od roku 2024 bylo možno zcela nahradit dodávky přes ropovod Družba a zajistit si plnohodnotné zásobování přes ropovod TAL. „Nově vydané provozní povolení je již koncipované tak, aby po dokončení technických opatření bylo možné navýšit čerpání přes ropovod TAL, a to až na požadovaných 7-8 mil. tun ročně do ČR,“ dodal Jaroslav Pantůček, předseda představenstva společnosti MERO ČR.