Dispečink MERO je izolován od okolí

Kralupy nad Vltavou, 27. března 2020 – Krizový štáb společnosti MERO ČR reaguje na nepříznivý vývoj spojený s šířením koronaviru SARS-Cov-2 a rozhodl o spuštění krizového plánu – izolaci dispečinku.

Od pátku 27. března jsou operátoři a dispečeři MERO zcela izolováni od ostatních zaměstnanců a na týden i od svých rodin. Po sedm dní budou přebývat v improvizovaných ložnicích zřízených v budově dispečinku na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi a střídat se ve 12ti hodinových směnách. Po týdnu proběhne důkladná dezinfekce prostor a na směnu nastoupí další tým. Zaměstnancům na směně je dvakrát denně měřena tělesná teplota, druhý směnný tým, který je v domácím prostředí, je povinen dodržovat pravidla vyplývající z nařízení vlády. Cílem opatření je maximálně chránit zaměstnance dispečinku, z něhož je řízen provoz ropovodů Družba a IKL a tankoviště ropy.

„Ropovody a dispečink patří mezi prvky kritické infrastruktury státu a zajištění přepravy ropy je jedním z klíčových poslání naší společnosti. Neradi bychom, aby řízení ropovodů bylo případnou nákazou ochromeno, proto jsme přistoupili k tomuto opatření. Vážím si toho, že dispečeři a operátoři projevili sounáležitost se zájmy naší společnosti a vzdali se na čas běžného soukromého života a komfortu svých domovů“, uvedl Jaroslav Kocián, předseda představenstva společnosti MERO ČR.