MERO ČR odstartovalo práce na rozšíření kapacity evropského ropovodu TAL. Česko díky tomu bude už od roku 2025 nezávislé na ruské ropě

 • MERO ČR odstartovalo práce na rozšíření kapacity evropského ropovodu TAL.
 • Technologické práce budou probíhat ve čtyřech zemích – v Itálii, Rakousku, Německu i České republice.
 • MERO ČR zajistí dosažení největší kapacity ropovodu TAL v jeho historii.
 • MERO ČR těmito kroky naplňuje projekt TAL-PLUS.
 • Cílem projektu TAL-PLUS je od roku 2025 navýšit dodávky ropy z ropovodu TAL pro Česko o 4 miliony tun ročně a tím získat nezávislost na ruské ropě.

Kralupy nad Vltavou, 18. července 2023 – MERO ČR pokračuje v posilování energetické bezpečnosti a ropné soběstačnosti České republiky. Společnost odstartovala práce na rozšíření kapacity evropského ropovodu TAL. Ten vede ropu z Itálie do Německa a poté na něj navazuje ropovod IKL, který pokračuje do Česka. 

V dalších měsících dojde k technickým úpravám a modernizaci ropovodu TAL a technologických součástí v celkem čtyřech zemích – v Itálii, Rakousku, Německu i České republice. Díky tomu dojde k dosažení největší kapacity ropovodu TAL v jeho historii a tento ropovod se stane jedním z nejvýkonnějších v rámci celé Evropy.

MERO ČR těmito kroky naplňuje projekt TAL-PLUS, jehož cílem je od roku 2025 navýšit dodávky ropy pro Česko o 4 miliony tun ročně. Celkově tedy začne ropovod TAL, resp. IKL, dodávat Česku 8 milionů tun ropy ročně, a to plně pokryje ropné potřeby naší země.

Díky tomu získá Česko ropnou nezávislost na ruské ropě z ropovodu Družba, který bude možno v budoucnu využít na dodávky jiných druhů rop nebo ho transformovat na přepravu alternativních energetických surovin.  

Jaroslav Pantůček, generální ředitel MERO ČR

„MERO ČR naplňuje své závazky a pokračuje v posilování energetické bezpečnosti a ropné nezávislosti České republiky. Odstartovali jsme práce na rozšiřování kapacity evropského ropovodu TAL a realizaci projektu TAL-PLUS. Jde o jeden z nejvýznamnějších strategických projektů v historii MERA i v oblasti energetické bezpečnosti Česka.

Díky technickým úpravám, které nemají v historii ropovodu TAL obdobu, dojde už od roku 2025 k navýšení dodávek ropy pro Česko o 4 miliony tun ročně. Ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL budou schopné ročně do Česka dodat až 8 milionů tun ropy. To plně pokryje potřeby naší země a Česko už nebude závislé na ruské ropě z ropovodu Družba.“

Alessio Lilli, generální ředitel TAL

„Skupina TAL si je vědoma strategického významu projektu TAL-PLUS pro bezpečnost dodávek energie v České republice a pevně se zavázala k jeho včasné realizaci do konce roku 2024, a to díky pochopení a souhlasu všech akcionářů TAL, stejně jako díky kompetenci a nasazení zaměstnanců TAL.

Sestavili jsme tým pro řízení projektu a zahájili práce na výměně a modernizaci čerpadel a motorů.

Rozšíření kapacity potrubí probíhá s maximálním důrazem na bezpečnost a efektivitu provozu.“

Zdeněk Dundr, provozně-technický ředitel MERO ČR

MERO ČR zahájilo práce na technických úpravách a modernizaci ropovodu TAL, práce budou probíhat v celkem čtyřech zemích, v Itálii, Rakousku, Německu i České republice.

Díky tomu dojde k dosažení největší kapacity ropovodu TAL v jeho historii a tento ropovod se stane jedním z nejvýkonnějších v rámci celé Evropy.

V současné chvíli jsme dokončili výběr technologických komponentů, které budeme do jednotlivých částí ropovodu instalovat. Jde o nejmodernější pumpy a čerpadla, jejichž výkony jsou srovnatelné s elektrickými lokomotivami.

Dokončujeme výběr dodavatele na průtokoměry a spustili jsme projekční přípravu kompletních potrubních úprav a stavebních činností.

Velké technické změny připravujeme také v Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Musíme připravit naši infrastrukturu na daleko masivnější průtoky nových dávek ropy, posuzujeme skladovací kapacity a také dojde k novým postupům v rámci míchání ropy a jejího transferu do rafinérií.

Práce probíhají podle přesného harmonogramu, k navýšení dodávek ropy pro Česko dojde od začátku roku 2025, s dokončením všech prací, včetně možných stavebních a technologických úprav na českém i německém tankovišti ropy počítáme v roce 2026.“

Přehled aktuálních aktivit MERO ČR v rámci rozšiřování kapacity a modernizace ropovodu TAL:

VÝBĚR TECHNOLOGICKÝCH KOMPONENTŮ

Dokončen výběr dodavatelů technologických komponent (07/2023)

 • Pumpy + čerpadla
 • Frekvenční měniče
 • Bezpečnostní uvolňovací ventily

Finalizuje se výběr dodavatele na průtokoměry (předpoklad 08/2023)

Zahájena projekční příprava potrubních úprav, stavebních činností (betonové základy, zastřešení, elektroinstalace)

TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY V CENTRÁLNÍM TANKOVIŠTI ROPY V NELAHOZEVSI

Studie proveditelnosti (6/2023)

 • úpravy na Centrálním tankovišti ropy (CTR)
 • intenzifikace čerpání mezi CTR a koncovým zařízením Litvínov 
  • zvýšení průtoku mezi CTR – Litvínov
  • napojení řídicího systému IKL na úsek CTR – Litvínov
  • instalace nového regulačního ventilu a měřící tratě v koncovém zařízení Litvínov
  • změna provozního povolení IKL (bezpečnostní funkce, maximální průtoky a řízení)
 •   možnost přímého čerpání do rafinérie v Kralupech z IKL 

Zahájeny projekční práce (07/2023)

PRÁCE V DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI MERO GERMANY GMBH

Tankoviště Vohburg, Německo

Studie proveditelnosti: dokončena studie proveditelnosti 06/2023 (instalace nového hlavního čerpadla a podávacího čerpadla)

Test aditiv: proveden test aplikace aditiv pro zvýšení průtoku (07/2023)

Start projekčních přípravných činností

Projekt TAL-PLUS – projekt zkapacitnění ropovodu TAL

 • Technické úpravy (intenzifikace) na ropovodu TAL poskytnou navýšení provozní kapacity o 4 mil. tun ročně v systému TAL potřebné pro Českou republiku.
 • MERO tím zajistí dostatečnou přepravní kapacitu pro rafinerie na území ČR.
 • Kromě úprav na ropovodu TAL bude potřeba provést také dílčí úpravy na vstupu a výstupu z ropovodu IKL a posoudit posílení skladovacích kapacit na tankovišti MERO Germany ve Vohburgu a na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi.
 • Celkový odhad nákladů na projekt TAL-PLUS, včetně úpravy technologie MERO Germany, úpravy technologie MERO ČR a vedlejších nákladů je 1,3 mld. Kč až 1,6 mld. Kč. V případě potřeby navýšení skladovacích kapacit činí celkový odhad nákladů 2,3 mld. Kč (při kurzu 25 Kč/€).
 • Finanční náklady na projekt nese společnost MERO ČR, tj. bez potřeby financování ze státního rozpočtu.
 • Celková doba realizace je 25 měsíců (jedná se pouze o úpravy na ropovodu TAL, nikoliv navyšování skladovací kapacity). 
 • Navýšení dodávek ropy by mělo začít od roku 2025.