MERO ČR vyměnilo po 16 letech řídící systém ropovodu IKL. Zajistí nejmodernější prvky řízení a posílí bezpečnost přepravy ropy do Česka

Kralupy nad Vltavou, 11. dubna 2024 – MERO ČR pokračuje v posilování bezpečnosti přepravy ropy do České republiky. Ve spolupráci se svou dceřinou společností MERO Germany GmbH dokončilo MERO největší modernizaci ropovodu IKL v jeho historii. Po šestnácti letech došlo ke kompletní výměně řídícího systému pro přepravu a skladování ropy. Ten dosavadní fungoval od roku 2008, některé jeho prvky ale pocházely dokonce z roku 1995. Nový řídící systém SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) zahájil ostrý provoz letos v březnu.  

Náklady spojené s výměnou systému jsou ve výši 265 milionů korun. Společnost vše financuje kompletně ze svých výnosů, tedy bez nároků na státní rozpočet.

Nový řídící systém má nejmodernější systémové prvky pro dispečerské řízení, sběr dat a ochranu přepravy ropy. Bude také více chráněn před případnými kyberútoky. Jeho instalace si vyžádala řadu složitých technických a technologických opatření, včetně výroby 65 nových rozvaděčů, 3 serverových center a úpravy optického kabelu po celé délce ropovodu IKL na jeho české i německé straně v celkové délce 350 kilometrů.

Společnost MERO ČR vlastní a provozuje v Česku dva ropovody, IKL a Družbu. Ropovod IKL přivádí do Česka ropu západní cestou. Začíná v německém městě Vohburgu and der Donau, kde se napojuje na evropský ropovod TAL, který přepravuje ropu z italského přístavu v Terstu.

Jaroslav Pantůček, generální ředitel MERO ČR

MERO ČR posiluje bezpečnost přepravy ropy do České republiky. Kompletní výměna řídícího systému na ropovodu IKL nám zajistí nejmodernější prvky řízení a také nejvyšší stupeň ochrany přepravy a skladování ropy. Díky tomu bude ropovod také více chráněn proti případným kyberútokům.

Výměna řídícího systému na ropovodu IKL probíhala většinu času za jeho plného provozu. Jedná se o jednu z nejnáročnějších technologických operací na ropné infrastruktuře vůbec. Vše jsme zvládli za necelých 30 měsíců, tedy v přesně určeném harmonogramu. Náklady na nový řídící systém jsou 265 milionů korun a ze svých výnosů je plně uhradí společnost MERO.

Jsem rád, že se nový řídící systém podařilo úspěšně spustit a bezezbytku dodržet jak stanovený harmonogram, tak rozpočet. Děkuji všem kolegyním i kolegům, kteří se na náročném projektu podíleli.

Modernizace ropovodu IKL má pro Česko strategický význam a je velmi důležitá především s ohledem na realizaci projektu TAL-PLUS. Ten rozšíří kapacitu evropského ropovodu TAL a Česko díky tomu získá o 4 miliony tun ropy ročně navíc z italského přístavu v Terstu, tedy západní cestou přes ropovody TAL a právě IKL.

Už na konci letošního roku bude Česko nezávislé na ruské ropě z ropovodu Družba, kterou od roku 2025 postupně nahradí zvýšené dodávky z ropovou IKL. Ropovod IKL se poprvé ve své historii stane od poloviny roku 2025 páteřním ropovodem Česka, a proto musí být v té nejlepší možné technické kondici.

Zdeněk Dundr, provozně-technický ředitel, MERO ČR

Instalace nového řídícího systému jednou z technologicky nejsložitějších operací. Práce na výměně řídícího systému začaly v září 2021 výběrem generálního dodavatele systému, kterým je společnost Siemens Energy Global Gmbh. Pro realizaci celého projektu jsme si stanovili 30 měsíců.

Instalace nového systému si vyžádala řadu složitých technických a technologických opatření, včetně zpracování nových technických a provozních specifikací, výroby 65 nových rozvaděčů, 3 serverových center a úpravy optického kabelu po celé délce ropovodu IKL na jeho české i německé straně. Unikátní operací byla výměna stanic automatizovaného řízení armaturních šachet ropovodu, která probíhala za plného provozu ropovodu IKL na 20 lokalitách v Bavorsku a 20 lokalitách v Česku.

Finální a kritickou fází přepojování zařízení byla výměna automatizační techniky a výpočetní techniky řídících center ve Vohburgu a v Nelahozevsi. Tato náročná operace byla dlouhodobě plánována s našimi obchodními partnery, neboť bylo nutno provoz ropovodu IKL přerušit na celkem 10 dnů. Práce na výměně zařízení probíhaly 24 hodin denně a současně s tím již byly prováděny technické a provozní zkoušky. 

Projekt byl po celou dobu pod dohledem bavorského dozorového orgánu TÜV.  

Práce se podařilo provést s jednodenním předstihem a ropovod byl uveden zpět do provozu již s novým řídícím systémem. Ropovod IKL je tak díky novému řídícímu systému jedním z nejmodernějších ropovodů v Evropě.

Výměna řídícího systému IKL v číslech

 • 2019: rozhodnutí o výměně řídícího systému IKL
 • 2021: vybrán generální dodavatel Siemens Energy Global Gmbh
 • 30 měsíců: celková doba realizace výměny řídícího systému IKL
 • 16 let: původní řídící systém IKL fungoval od roku 2008, tedy 16 let
 • 350 kilometrů: délka řídícího systému, který vede po celé délce ropovodu IKL na české i německé straně
 • 65: počet nově vyrobených rozvaděčů s komponentami řídícího automatizačního systému
 • 3: počet nově vyrobených center s moderní výpočtovou technikou na zpracování provozních dat jejich vizualizaci
 • 20+20: výměna stanic automatizovaného řízení armaturních šachet ropovodu probíhala za plného provozu IKL na 20 lokalitách v Bavorsku a 20 lokalitách v Čechách
 • 6 měsíců: výroba rozvaděčů a jejich následné otestování trvalo 6 měsíců a byla provedena ve výrobním závodě v německém Deggendorfu. 
 • 10 dnů: na tolik dní bylo nutné přerušit provoz ropovodu IKL, aby mohlo dojít k výměně automatizační techniky a výpočetní techniky řídících center ve Vohburgu a v Nelahozevsi.
 • 15 let: odhadovaná životnosti nového řídícího systému
 • 265 milionů korun: náklady na výměnu řídícího systému IKL, které zaplatí ze svých výnosů MERO ČR

 

Ropovod IKL

Ropovod IKL přivádí do Česka ropu západní cestou. Začíná v německém městě Vohburgu and der Donau, kde se napojuje na evropský ropovod TAL, který přepravuje ropu z italského přístavu v Terstu.

 • Provoz v ČR zahájen v roce 1996
 • Přepravní kapacita do ČR je 11 milionů tun ropy ročně  
 • V roce 2023 dodal do Česka 3,1 milionů tun ropy (42 % z celkového objemu)  
 • Délka ropovodu je 347 km (178 km německá část, 169 km česká část)  
 • Začíná v bavorském Vohburgu an der Donau (SRN), napojuje se tu na TAL z Itálie