MERO uspořádalo historicky největší bezpečnostní cvičení na ochranu kritické infrastruktury

Kralupy nad Vltavou 23. září 2021 – Společnost MERO ČR, a. s., provozovatel ropovodů v České republice, dnes uspořádala největší bezpečnostní cvičení na ochranu kritické infrastruktury ve své historii. Na akci nazvané SAFEGUARD 2021 se vedle zaměstnanců společnosti MERO podílela Armáda ČR s Krajským vojenským velitelstvím Praha – Středočeský kraj a pěší rotou Aktivní zálohy, Policie ČR, HZS ČR a HZS podniku Synthos. Všechny složky úspěšně prověřily součinnost při ochraně objektu kritické infrastruktury státu v době mimořádného stavu nebo krizové situace.

Součástí cvičení bylo i prověření schopností MERO k obraně před kybernetickými útoky, stále častější hrozbou dnešní doby, a na ropovodu IKL byla ověřena součinnost MERO se záchranným útvarem HZS ČR při likvidaci ekologické havárie.
Přímo na Centrálním tankovišti ropy pak proběhla simulace demonstrace před vstupem do objektu s pokusem o vyvolání konfliktu, včetně zranění demonstranta, poskytnutí pomoci a zadržení agresivních demonstrantů.
Další simulovanou situací bylo nastřelení nádrže, vznik požáru a zahájení jeho likvidace. Ve scénáři byl rovněž násilný pokus o průjezd a proniknutí do areálu, zadržení agresorů a jejich předání policii. V samotném závěru se odehrála ukázka zásahových možností hasičů při likvidaci požáru nádrže.

„Dnešní akce potvrdila, že jsme na potenciální krizové situace dobře připraveni. Prověřili jsme i kybernetickou ochranu a fungování krizového řízení. Zajišťování kybernetické bezpečnosti a povinnostem správce kritické infrastruktury se intenzivně věnujeme. Pravidelně prověřujeme účinnost nastavených bezpečnostních opatření a investujeme do prostředků k jejich zajištění,“ říká Jaroslav Kocián, předseda představenstva MERO.

Společnost MERO v současnosti připravuje rozsáhlou rekonstrukci bezpečnostních systémů technické ochrany, zahrnující v několika etapách komplexní obměnu bezpečnostních technologií na svých objektech.

Cvičení SAFEGUARD 2021 potvrdilo připravenost zaměstnanců MERO ve velké škále současných hybridních hrozeb.

„Česká republika patří mezi nejbezpečnější země světa. Procvičované scénáře možných hrozeb vycházejí především ze zahraničních zkušeností a pravděpodobnost jejich reálného naplnění v našem teritoriu je nízká. Nicméně orgány bezpečnostních složek státu se i na tyto scénáře připravují. Výcvik bezpečnostních složek na konkrétním objektu kritické infrastruktury státu poskytuje především velice dobrou taktickou znalost objektu, který by musely v nouzovém stavu ochránit,“ uvedl ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany generálmajor Miloslav Lafek.

Ochrana strategických zásob ropy
Centrální tankoviště ropy (CTR) slouží ke skladování strategických nouzových zásob ropy pro Státní správu hmotných rezerv, pro skladování ropy pro komerční subjekty a dále jako krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL. Dochází zde k míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků – rafinerií. Celková skladovací kapacita činí 1 675 000 m³. Všechny nádrže jsou nadzemní, s ocelovou ochrannou jímkou a plovoucí střechou. Areál tankoviště o celkové ploše asi 59 ha se nachází v okresech Mělník a Kladno, na katastrálních územích obcí Nelahozeves, Podhořany, Uhy a Sazená.

CTR je zajištěno standardní kombinací fyzické ostrahy a mechanických zábran se systémy technické ochrany objektu. Základem je dvojité oplocení perimetru areálu v dostatečné vzdálenosti od vlastních nádrží, doplněné detekčními perimetry a kamerovými systémy, které jsou pod trvalým dohledem zaměstnanců fyzické ostrahy. Souhrn těchto opatření vytváří předpoklady pro účinné zabránění nepovolenému vniknutí cizích osob do areálu.

K požáru nádrže může dojít pouze za velmi specifických podmínek, a tedy s malou pravděpodobností. Přesto i na takový požár je společnost MERO připravena. Ve spolupráci s HZS podniku Synthos, a. s., a HZS ČR je nácvik likvidace takového požáru součástí pravidelných cvičení havarijní připravenosti. Pro účely takového požáru disponuje MERO, HZSP a HZS potřebnými technickými prostředky a zásobou hasiva.