Na Centrálním tankovišti ropy u Nelahozevsi se uskutečnilo rozsáhlé cvičení složek IZS

Dne 18. října 2021 se v areálu Centrálního tankoviště ropy uskutečnilo rozsáhlé cvičení složek IZS, jehož záměrem bylo prověřit připravenost jednotek Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a dalších složek IZS a také část Vnějšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Centrálního tankoviště ropy.

Tématem cvičení byla likvidace celoplošného požáru nádrže H13, ve které je uskladněno 125 tis. m3 ropy, kapaliny I. třídy hořlavosti. Požár vznikl v důsledku zásahu blesku, následné explozi par na nádrži a potopení střechy nádrže.

V rámci cvičení byly použity speciální technické prostředky – dva mobilní velkoobjemové monitory Ambassador, které jsou určeny pro hašení tohoto typu požárů a které byly zakoupeny společností MERO ČR. Současně byla také prověřena účinnost a funkčnost Jednotného systému varování a vyrozumění (funkce sirén) v okolních obcích.

Cvičení se zúčastnilo přes sedm desítek hasičů HZS Středočeského kraje ze stanic Kladno, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Rakovník, Roztoky, Slaný a HZS podniku SYNTHOS Kralupy, a.s. Dále se cvičení účastnila Policie ČR a samozřejmě zaměstnanci MERO ČR.