Projekt intenzifikace ropovodu TAL je schválen

Kralupy nad Vltavou, 30. listopadu 2022 – Společnosti MERO ČR se podařilo prosadit schválení realizace intenzifikace ropovodu TAL s názvem projekt TAL+. Projekt TAL+ byl schválen na zasedání Coordinating Committee, nejvyššího orgánu konsorcia TAL, které se konalo dnes 30. listopadu 2022 v Rakousku.

Ke schválení tohoto projektu bylo nutné získat souhlas všech devíti spoluvlastníků konsorcia TAL, kterými včetně MERO (5 %) jsou OMV (32 %), Shell (19 %), Rosněfť (11 %), ENI (10 %), C-Blue (10 %), ExxonMobil (7,5 %), Connoco (3 %), Total (2 %).

Realizací intenzifikace ropovodu TAL, který je přímo napojen na infrastrukturu MERO v bavorském Vohburgu, odkud je ropovodem IKL do ČR přepravováno standardně více druhů rop, bude zajištěna úplná nezávislost ČR na dodávkách ruské ropy ropovodem Družba od roku 2025.

Samotný ropovod IKL má již teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR ropou bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL, vzhledem k jeho vytíženosti při zásobování osmi rafinérií ve třech zemích EU, včetně obou tuzemských rafinérií, není dostatečná kapacita pro zajištění 100% zásobování ČR ropou. Z tohoto důvodu MERO usilovalo o provedení strategické intenzifikace ropovodu TAL, aby od roku 2025 bylo možno zcela nahradit dodávky přes ropovod Družba a zajistit plnohodnotné zásobování ropou pro ČR přes ropovod TAL.

Konsorcium TAL obdrželo již v červenci 2022 nové provozní povolení od bavorských úřadů, které legislativně povoluje navýšit čerpání ropovodu TAL na bavorském území až na maximální rychlost 7.500 m3/hod, potřebnou pro přepravu navýšeného množství ropy do ČR, tedy o další cca 4 milionů tun ropy na požadovaných 7-8 milionů tun ročně pro ČR. Tohoto zvýšeného výkonu lze dosáhnout, ale až po dokončení intenzifikace ropovodu TAL, tedy po dokončení všech technických úprav, jejichž náklady jsou odhadovány v rozmezí 1,2 – 1,6 mld. Kč, a které budou realizovány do cca 25 měsíců.

 „Po složitých a intenzivních jednání, kdy bylo potřeba ověřit technickou, logistickou a časovou proveditelnost projektu, přesvědčit ostatní spoluvlastníky TAL a vyvrátit jejich obavy z negativních dopadů na jejich strategické zájmy plynoucích z uskutečnění projektu TAL+, lze v tuto chvíli po získání souhlasu na zasedání Coordinating Committee připravit smluvní ujednání mezi MERO ČR, a.s., a konsorciem TAL, a od ledna 2023 zahájit technické úpravy k navýšení přepravní kapacity ropovodu TAL,“ uvedl Jaroslav Pantůček, předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO ČR.