Prověřovací cvičení složek IZS „MERO 2023“ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves

Na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves se dne 31. října 2023 v dopoledních hodinách uskutečnilo prověřovací cvičení složek IZS s názvem „MERO 2023“. Toto prověřovací cvičení je realizováno každé tři roky a opět bylo rozděleno do dvou částí, A a B.

Námětem cvičení části A byla likvidace celoplošného požáru velkokapacitní skladovací nádrže H11 o objemu 125 000 m3, ke kterému dojde po potopení střechy nádrže a následné iniciaci volné hladiny ropy po zásahu bleskem. V části B bylo hlavním cílem prověřit funkčnost a aktuálnost vybraných částí Vnějšího havarijního plánu vypracovaného pro zónu havarijního plánování CTR. Celá akce tedy probíhala jak uvnitř areálu, tak v jeho okolí v zóně havarijního plánování, která zasahuje do území obcí Chržín, Nelahozeves, Sazená, Nová Ves a Uhy.

Likvidace požáru na CTR probíhala dle platné dokumentace požární ochrany a na jeho likvidaci se podílelo více než 80 příslušníků jednotek HZSP Synthos Kralupy, a.s., HZS Středočeského kraje a zaměstnanců MERO ČR. V okolí CTR současně probíhalo prověření systému vyrozumění a varování obyvatelstva, prověření postupů a činností operačního střediska HZS Středočeského kraje, Policie ČR, ZZS Středočeského kraje, dalších vybraných jednotek PO a také nácvik havarijní připravenosti pedagogického sboru ZŠ Nelahozeves.

V roli návštěvníků se cvičení na CTR účastnili zástupci okolních obcí a obcí s rozšířenou působností, HZS, ZZS a Policie ČR. Všichni se tak mohli přesvědčit o vysoké míře havarijní připravenosti MERO ČR a o tom, že naše společnost na zajištění bezpečného provozu CTR klade velký důraz.