Ropovod Družba je opět v plném provozu

Kralupy nad Vltavou, dne 15. listopadu 2021

Dnes 15. listopadu 2021 v ranních hodinách byl obnoven provoz ropovodu Družba, který do České republiky přepravuje ruskou ropu REB. Ropovod byl více než týden odstaven z důvodu realizace přeložky potrubí, kterou si vyžádala výstavba obchvatu obce Církvice.

Jednalo se o velice náročnou a ojedinělou akci, jíž předcházely intenzivní přípravy a jednání zainteresovaných stran, tj. společností MERO, ŘSD, ORLEN Unipetrol a SSHR. K plánovaným přeložkám ropovodu na základě potřeb zadavatele docházelo i v minulosti, ale většinou se jednalo o kratší úseky. V tomto případě bylo nutno přeložit dva úseky dlouhé 260 a 130 m a jednu část ropovodu zpevnit, aby vydržela zátěž nové komunikace.

Mimořádnost celé akce spočívala také v tom, že se uskutečnila za plného provozu litvínovské rafinerie. Rafinerie byla předzásobena na dobu devíti dnů, přičemž samotná realizace přeložky byla plánována na šest dnů. Pro případ mimořádné události byla připravena SSHR uvolnit nouzové zásoby ropy, což vzhledem ke skutečnosti, že veškeré práce probíhaly naprosto bez komplikací a dle stanoveného harmonogramu, nebylo nutné využít. „Provedení vlastní přeložky předcházely více než dvouleté přípravy, do kterých bylo zapojeno mnoho specialistů naší společnosti, za což jim velmi děkuji. Přepojení ropovodu proběhlo za dodržení nejpřísnějších bezpečnostních standardů bez jakéhokoliv negativního dopadu na zásobování rafinérií ropou. Díky aktivnímu přístupu naší společnosti bylo možno provést přepojení již v letošním roce,“ uvedl Zdeněk Dundr, místopředseda představenstva a provozně-technický ředitel MERO ČR.