Společnost MERO ČR a GŘ HZS ČR uzavřely dohodu o spolupráci

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Drahoslav Ryba a členové představenstva společnosti MERO Jaroslav Kocián a Otakar Krejsa podepsali dnes 31. července 2019 dohodu o spolupráci na období let 2019-2028. Zároveň společnost MERO poskytne Hasičskému záchrannému sboru ČR dar v podobě techniky a věcných prostředků v celkové hodnotě přes 40 mil. Kč.

Společnost MERO provozuje činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, které souvisí především se skladováním velkého objemu ropy. Společnost MERO dlouhodobě spolupracuje s HZS ČR v oblasti požární ochrany a havarijní připravenosti, aby dodržela veškeré zákonem požadované standardy a povinnosti

Společností MERO byla pořizována požární technika a další věcné prostředky pro jednotky požární ochrany, které jsou předurčeny pro provádění záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádných událostí na ropovodech, a objektech a zařízeních MERO.

Povinnost zabezpečovat požární techniku a věcné prostředky požární ochrany bude v budoucnu zajišťována zejména prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků na základě dohody o spolupráci, která byla dnes představiteli MERO a HZS podepsána na období let 2019-2028.

Stávající technika a věcné prostředky, které společnost MERO vlastní a jejichž hodnota činí více než 40 mil. Kč, bude z rozhodnutí vedení společnosti darována Hasičskému záchrannému sboru ČR.

„Dlouhodobé spolupráce s Hasičským záchranným sborem České republiky si velmi vážíme a věříme, že tento dar bude užitečný při činnosti jednotek požární ochrany HZS ČR,“ uvedl předseda představenstva MERO Jaroslav Kocián.

„Za Hasičský záchranný sbor ČR mohu říci, že si vážím aktivní a dlouhodobé spolupráce se společností MERO. Díky jejímu vstřícnému a odpovědnému přístupu bude možné darovanou techniku využívat nejen pro potřeby společnosti MERO, ale v případě mimořádných událostí bude tato technika hasičům pomáhat také mimo objekty a zařízení společnosti MERO,“ doplnil generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba.