Společnost MERO podpořila dětské domovy a hospice

Kralupy nad Vltavou, 10. prosince 2019

Společnost MERO má zájem systematicky podporovat společensky prospěšné aktivity a dát tak najevo svoje hodnoty a odpovědnost vůči okolí. V letošním roce společnost MERO poskytla finanční dary především hospicům a dětským domovům. V souladu s vnitřními pravidly byly dary směrovány subjektům v regionech, v nichž společnost v rámci svých aktivit působí a mezi celkem 12 subjektů bylo rozděleno téměř 750 tis. Kč.

Podporou hospicových zařízení, která poskytují péči umírajícím pacientům, jejich blízkým a pozůstalým, navázala společnost MERO na projekt loňského roku 2018, kdy byly sponzorské dary v úhrnné výši téměř 3,2 mil. Kč poskytnuty celkem 10 mobilním a čtyřem lůžkovým hospicovým zařízením.

Záměrem společnosti je podporovat společensky prospěšné aktivity v dlouhodobém horizontu.