Světový ropný kongres v Calgary navštívil místopředseda představenstva MERO ČR Zdeněk Dundr. Hlavním tématem byla energetická transformace.

Energetická transformace – cesta k čisté nule. Právě to bylo hlavní téma Světového ropného kongresu, který se letos v září konal v Calgary. Účastnil se ho také zástupce MERO ČR, místopředseda představenstva Zdeněk Dundr.

„Mezi hlavní diskusní témata patřila udržitelnost, bezpečnost a dostupnost energií. Svět se dramaticky mění a společně s tím se čím dál intenzivněji řeší otázky energetické transformace. Jsou zde patrné rozdíly v přístupu k této výzvě mezi Severní Amerikou a Evropou, především v přístupu k výrobním nákladům a v politickém nastavení motivačních pravidel oproti regulatorně řízené transformaci. Evropa bude muset začít tento problém řešit, protože jinak hrozí riziko, že nebuda schopna dlouhodobě udržet její konkurenceschopnost.

Cenové vstupy za plyn a další energie jsou pro výrobní firmy, domácnosti i podnikatele postaveny výrazně rozdílně,“ uvedl místopředseda představenstva MERO ČR Zdeněk Dundr.

Globální poptávka po energiích bude podle mezinárodních expertů nadále růst, a to i přes predikované masivnější využití energeticky efektivnějších a úspornějších řešení. Růst poptávky bude vyvolán demografickým růstem světové populace a zvyšující se ekonomickou úrovní rozvojových regiónů.  Velký otazník proto zůstává nad výpadkem zdrojů energie, až dojde k zastavení těžby uhlí. Jaká bude náhrada? Nové zelené zdroje, jako je vítr, slunce či vodík v kombinaci se stávající jadernou energetikou podle Dundra nemají šanci tento výpadek ve střednědobém horizontu zcela pokrýt. Nadále bude proto důležitým zdrojem energií, zvlášť v Evropě, ropa či plyn.

S energetickou transformací bytostně souvisí často diskutovaná témata surovinové soběstačnosti a energetické bezpečnosti. Téma rezonovalo na kongresu v Calgary a současně ho řeší řada zemí napříč kontinenty, včetně České republiky.

V Česku se také chystá zásadní změna. Po více než šedesáti letech přestane být naše země závislá na ruské ropě, kterou dováží východní cestou z ropovodu Družba.

„MERO ČR pracuje na projektu TAL-PLUS. Ten počítá s rozšířením kapacity evropského ropovodu TAL. Díky navýšení kapacity ropovodu TAL získá Česká republika západní cestou o 4 miliony tun ropy ročně navíc. Ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL budou schopné ročně do naší země dodat až 8 milionů tun ropy. To plně pokryje potřeby České republiky,“ doplňuje Zdeněk Dundr.

 Světový ropný kongres byl v mnoha momentech pro MERO ČR také velmi inspirativní.

 V Kanadě jsem měl možnost vidět řadu technologických novinek, a to nejen v oblasti přepravy ropy. Velmi inspirativní pro mě byla například prezentace pilotních projektů, které pracují s kapalnými nosiči na přepravu vodíku, a to s plným využitím stávající infrastruktury ropovodů“ uvedl Zdeněk Dundr.

Světový ropný kongres

Pořádá se jednou za tři roky a vždy ho hostí jiná země. Letos se konal už po čtyřiadvacáté. Kongres se konal v kanadském Calgary od 17. do 21. září, navštívilo jej přes 10 tisíc účastníků z více než 250 společností ze 109 zemí. Přezdívá se mu olympiáda ropného průmyslu, a kromě ropných společností se jej účastní také zástupci vlád, regulátorů, dalších průmyslových odvětví, nevládní organizace a mezinárodní instituce. Přináší diskuzi o ropném průmyslu, energetické transformaci a jejích dopadech na světovou ekonomiku.