60. výročí ropovodu Družba

Dnem 22. února 2022 uplyne přesně 60 let od okamžiku, kdy byl ropovod Družba na území tehdejšího Československa slavnostně uveden do provozu. V roce 1962 byl přiveden do Bratislavy a v roce 1965 prodloužen do Záluží u Mostu.

Do roku 1989 se k přepravě až 18 miliónu tun ropy ročně do Československa z bývalého Sovětského svazu využíval výhradně tento ropovod.

Na území České republiky je ropovod Družba přímo napojen na svou slovenskou část a poté dále přes Ukrajinu, Bělorusko až do Ruska, kde na východním břehu řeky Volhy začíná. Se svou celkovou délkou přes 5000 km je nejdelším ropovodem na světě. Délka trasy ropovodu Družba na českém území včetně zdvojení představuje 473,3 km s roční přepravní kapacitou 9 miliónů tun ropy.

Společnost MERO ČR, a.s., spravuje ropovod Družba na českém území od roku 1994.