Na Centrálním tankovišti ropy byla do řádného provozu uvedena již sedmnáctá velkokapacitní nádrž

Kralupy nad Vltavou, 1. 7. 2020 – Společnost MERO dokončila výstavbu nového velkokapacitního zásobníku, který pojme až 125 tis. m³ ropy. Nová nádrž byla vystavěna v areálu Centrálního tankoviště ropy, kde bylo postupem let vybudováno šestnáct nadzemních nádrží. Úspěšným dokončením této, v pořadí již sedmnácté nádrže s označením H13, byla kapacita tankoviště navýšena na celkových 1 675 000 m3.

Potřeba nového zásobníku vyplynula z legislativy týkající se ochrany vodních zdrojů, která ukládá pravidelné provádění kontrol těsnosti nádrží nejméně jednou za dvacet let. Jeho výstavba byla zahájena podpisem smlouvy s dodavatelem díla, společností Metrostav, a.s., v listopadu roku 2017. Díky bezproblémovému průběhu realizace se nádrž podařilo dokončit zhruba o šest měsíců dříve, než předpokládal původní harmonogram. Celkové náklady činily 480,8 mil. Kč, výstavba byla financována z vlastních zdrojů společnosti. Po delší době jde o významnější investici do infrastruktury související se zajištěním energetické bezpečnosti v oblasti přepravy a skladování ropy.

„Nutnost komplexních revizí skladovacích zásobníků, která vyplývá z požadavku vodního zákona, každým rokem zcela vyřadí z provozu jednu z nádrží, a to až na deset měsíců. Nový zásobník zajistí jak stabilitu systému skladování ropy, tak i flexibilitu přepravy ropy, a zároveň umožní naplnit požadavky rafinérií na výrobu ropných směsí. Velikost stávajícího areálu, v němž je vybudováno Centrální tankoviště ropy, poskytuje dostatečný potenciál pro případnou výstavbu dalších nádrží v budoucnu,“ uvedl Jaroslav Kocián, generální ředitel MERO ČR.