Oznámení o úmrtí předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti MERO ČR, a.s., pana Jaroslava Kociána

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 23. února 2022 ve věku 59 let náhle zemřel předseda představenstva a generální ředitel společnosti MERO ČR, a.s., pan Jaroslav Kocián.

Pan Kocián svůj pracovní život spojil se společností MERO v roce 2019, kdy byl Ministerstvem financí jako jediným akcionářem společnosti zvolen členem představenstva. Jako předseda představenstva a generální ředitel byl zodpovědný za správu a řízení společností skupiny MERO. Z pozice předsedy správní rady přispěl k rozvoji Mezinárodní asociace přepravců ropy.

Před nástupem do společnosti MERO dlouhodobě působil v armádě, kde dosáhl hodnosti generálmajora a zastával funkci zástupce náčelníka Generálního štábu.

Naše nejhlubší soustrast patří rodině, přátelům a také všem kolegům.Řádné fungování společnosti není úmrtím pana Kociána nijak ohroženo. MERO nadále plní všechny své úkoly v oblasti přepravy a uchovávání ropných rezerv a je zcela připraveno obstát ve stávající krizové situaci. Řízení společnosti a všech souvisejících povinností se plně ujal místopředseda představenstva, Ing. Zdeněk Dundr, který již pana Kociána v minulosti zastupoval.