První ropa ze západu přitekla do České republiky již před čtvrtstoletím

Před 25 lety byl na centrálním tankovišti ropy slavnostně uveden do provozu ropovod IKL, který tankoviště v Nelahozevsi propojil se západoevropskou ropovodní sítí. Po třech desetiletích, kdy se ropa do České republiky přepravovala výhradně ropovodem Družba z bývalého Sovětského svazu, dnešní Ruské federace, tak získala Česká republika alternativní trasu.

Dne 25. března 2021 uplyne 25 let od okamžiku, kdy na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi představitelé vlád České republiky a Bavorska spolu se zástupci společnosti MERO ČR slavnostně přestřihli pásku symbolizující zahájení provozu nově vybudovaného ropovodu IKL.

Trasa téměř 350 km dlouhého ropovodu vede z bavorského Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu z Terstu přes Itálii a Rakousko. Dále pokračuje směrem k Regensburgu, přes Rozvadov až do centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi, odkud ropa dále putuje do kralupské rafinérie či ropovodem Družba do Litvínova.

Realizace projektu výstavby ropovodu IKL byla před 25 lety v mnoha směrech výjimečná. Ropovod byl postaven v rekordně krátké době a stal se tehdy nejmodernějším a nejbezpečnějším zařízením svého druhu.

Od svého zprovoznění přepravil ropovod IKL více než 65 mil. tun ropy. Z celkem 16 zemí původu bylo do českých rafinérií za čtvrtstoletí provozu přepraveno 38 druhů ropy. Nejvyšší objemy pocházely z Ázerbájdžánu a Kazachstánu, ropovodem IKL však přitekla například i ropa ze Sýrie, Libye, Íránu, dokonce i z USA či Norska.

Pro Českou republiku má tento úspěšně zrealizovaný projekt význam především v tom, že byla zajištěna druhá přepravní cesta pro dodávky strategické suroviny pro případ výpadku ropovodu Družba. Tím došlo k zásadnímu posílení energetické bezpečnosti naší země v této oblasti a prozíravost tohoto rozhodnutí se v minulosti již několikrát potvrdila, když omezení dodávek, ať již z technických, politických či ekonomických důvodů skutečně nastalo. I pro našeho zákazníka je tento ropovod výhodný, neboť mu umožňuje zpracování širšího portfolia druhů ropy, které by ropovodem Družba nebylo možno přepravit.

Ropovod IKL v číslech:

  • celková délka: 347 km
  • celková délka trasy v ČR: 169 km
  • roční kapacita: 11 mil. tun
  • průměr potrubí: 711 mm
  • počet armaturních šachet: 54
  • rychlost proudění ropy v ropovodu: 0,5–1,2 m/s
  • objem ropy přepravené za 25 let: 65,8 mil. tun
  • počet druhů přepravené ropy: 38