První ropa ze západu přitekla do České republiky již před čtvrtstoletím

Před 25 lety byl na centrálním tankovišti ropy slavnostně uveden do provozu ropovod IKL, který tankoviště v Nelahozevsi propojil se západoevropskou ropovodní sítí. Po třech desetiletích, kdy se ropa do České republiky přepravovala výhradně ropovodem Družba z bývalého Sovětského svazu, dnešní Ruské federace, tak získala Česká republika alternativní trasu.

Dne 25. března 2021 uplyne 25 let od okamžiku, kdy na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi představitelé vlád České republiky a Bavorska spolu se zástupci společnosti MERO ČR slavnostně přestřihli pásku symbolizující zahájení provozu nově vybudovaného ropovodu IKL.

Trasa téměř 350 km dlouhého ropovodu vede z bavorského Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na ropovod TAL přepravující ropu z Terstu přes Itálii a Rakousko. Dále pokračuje směrem k Regensburgu, přes Rozvadov až do centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi, odkud ropa dále putuje do kralupské rafinérie či ropovodem Družba do Litvínova.

Realizace projektu výstavby ropovodu IKL byla před 25 lety v mnoha směrech výjimečná. Ropovod byl postaven v rekordně krátké době a stal se tehdy nejmodernějším a nejbezpečnějším zařízením svého druhu.

Od svého zprovoznění přepravil ropovod IKL více než 65 mil. tun ropy. Z celkem 16 zemí původu bylo do českých rafinérií za čtvrtstoletí provozu přepraveno 38 druhů ropy. Nejvyšší objemy pocházely z Ázerbájdžánu a Kazachstánu, ropovodem IKL však přitekla například i ropa ze Sýrie, Libye, Íránu, dokonce i z USA či Norska.

Pro Českou republiku má tento úspěšně zrealizovaný projekt význam především v tom, že byla zajištěna druhá přepravní cesta pro dodávky strategické suroviny pro případ výpadku ropovodu Družba. Tím došlo k zásadnímu posílení energetické bezpečnosti naší země v této oblasti a prozíravost tohoto rozhodnutí se v minulosti již několikrát potvrdila, když omezení dodávek, ať již z technických, politických či ekonomických důvodů skutečně nastalo. I pro našeho zákazníka je tento ropovod výhodný, neboť mu umožňuje zpracování širšího portfolia druhů ropy, které by ropovodem Družba nebylo možno přepravit.

Jaroslav Kocián, předseda představenstva MERO ČR Tweet

Ropovod IKL v číslech:

  • celková délka: 347 km
  • celková délka trasy v ČR: 169 km
  • roční kapacita: 11 mil. tun
  • průměr potrubí: 711 mm
  • počet armaturních šachet: 54
  • rychlost proudění ropy v ropovodu: 0,5–1,2 m/s
  • objem ropy přepravené za 25 let: 65,8 mil. tun
  • počet druhů přepravené ropy: 38